Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

S-a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene!

Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre şi/sau sectorul de profil.

Obiectivul este de a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi digitală, precum şi de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă şi mai competitivă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se doreşte o Europă mai verde!

Comisia prezintă o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziţia dublă către neutralitatea climatică şi către poziţia de lider în domeniul digital. Strategia urmăreşte să stimuleze competitivitatea Europei şi autonomia sa strategică într-o perioadă de mutaţii geopolitice şi de intensificare a concurenţei la nivel mondial.