Tag-Archive for » etică «

Avem reguli noi în educaţie. Pentru prima dată, în noul an şcolar, profesorii sunt obligaţi să respecte Codul Etic, care interzice meditaţiile cu propriii elevi şi cadourile. Codul Etic al profesorilor a fost aprobat prin ordin de ministru.

Ordinul privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar nr. 4831/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 844/2018. Mai mult …

plagiat 2
Având în vedere numărul tot mai mare al persoanelor care au obținut titlu de doctor nu poți să nu te întrebi ce îi mână pe acești oameni să facă acest lucru. Este vorba de obținerea unui titlu care cântărește greu în CV sau este vorba despre posibilitatea obținerii unor sume de bani?

Conform legii, toți cei care dețin acest titlu, pot obține un spor de 15% din salariul de bază. În plus, conducătorii de doctorat beneficiază și ei de anumite facilități, în sensul că pot obține o reducere a normei de lucru sau pot obține o creștere salarială. Mai mult …

lcMinistrul Educaţiei, Adrian Curaj, a anunţat că Pachetul legislativ privind clarificarea cadrului normativ în ceea ce priveşte doctoratele a fost aprobat.

De asemenea, ministrul a mai precizat că de la sesizarea unui prezumtiv plagiat şi până la retragerea titlului în cazul constatării acestuia vor trece maximum 60 de zile.

Procedura privind retragerea titlului de doctor a fost clarificată şi scurtată la maximum şi sper din suflet, CNATDCU-ul (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare-n.r.) să facă faţă ritmului, bănuim noi destul de mare, de lucrări care vor veni spre analiză. Voi da ca responsabilitate principală unui secretar de stat să se ocupe zi de zi, oră de oră de acest subiect„, a mai adăugat ministrul.

Potrivit Hotărârii de Guvern adoptată în şedinţa Executivului, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi indiferent de data acordării titlului de doctor.

ethmedPotrivit legii drepturilor pacientului, pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune societatea, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. Orice pacient are dreptul de-a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

A nădăjdui la un tratament egal, nediscriminator, în acele unităţi sanitare unde, printr-o lege nescrisă, calitatea serviciilor depinde doar de consistenţa bacşişurilor livrate cadrelor medicale, este ca şi cum ai tânji după soarele tropical şi desfătările unei staţiuni turistice de lux, în timp ce hoinăreşti îngheţat şi nemâncat prin pustietăţile Siberiei! Mai mult …

teacherMinisterul Educaţiei pregăteşte un proiect legislativ al Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar, care se află în etapa de finalizare.

Noul proiect conţine un capitol privind relaţiile dintre profesori.

Potrivit textului Codului de etică, relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, fiind interzise frauda intelectuală şi plagiatul.

În proiect se menţionează că orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi socială a altor membri ai corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare, printre care evaluările anuale şi cele din comisia de disciplină.

De asemenea, documentul mai prevede că între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educarea sunt interzise solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare, iar în evaluarea competenţei profesionale vor fi utilizate doar criteriile care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale.