Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală, un obiectiv de atins!

În Monitorul Oficial nr. 546/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021 – 2027 – Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală COM (2020) 624.