Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi obligaţii cad în sarcina entităţilor în scopul prevenirii spălării banilor

OUG nr. 53/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Proiect. Modificarea unor acte normative emise de BNR

Banca Naţională a României a lansat în dezbatere publică Proiectul Regulamentului privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României şi Proiectul Ordinului privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României prin includerea Codului LEI în cadrul datelor de identificare ale entităţilor.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

Ordinul nr. 15/2021 prevede aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Legea drepturilor de autor a fost modificată! Ce e nou?

Aşa cum anunţem în ştiri anterioare, legea drepturilor de autor a suferit modificări recente după un lung proces legislativ.

În Monitorul Oficial nr. 268/2018 a fost publicată Legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie IMM Internaţional Legislaţie internaţională Persoane juridice. Societăţi

A fost publicată noua lege a concesiunilor de lucrări și de servicii! Ce beneficii oferă?

meetStabilitate și predictibilitate! Sunt două mari dorințe pe care orice întreprinzător le nutrește cu privire legislația care i se aplică, pe termen mediu și lung. Observația este valabilă în domeniul achizițiilor publice, însă și pentru acele raporturi în care o entitate contractantă îi încredințează unui operator economic fie executarea de lucrări, fie prestarea unor servicii, contraprestația fiind reprezentată de dreptul de-a exploata rezultatul lucrărilor ce constituie obiectul contractului sau acest drept însoțit de către o plată.  

Categories
Articole Economie Financiar bancar

Guvernanţa corporativă la entităţile supravegheate de către ASF. Un nou cadru normativ!

GuvCorpor1În nicio organizație nu poate exista un management de succes fără un control adecvat al activităților desfășurate. Controlul nu trebuie să fie nici foarte accentuat – atingând un nivel abuziv și dictatorial, dar nici nu trebuie să fie de o lejeritate generatoare de haos.

La nivel organizațional, aplicarea principiilor moderne ale guvernanței corporative oferă marele avantaj al armonizării diferitelor interese și al unui management echilibrat, în care se acordă atenție nu doar mecanismelor de control, ci și celor consultative. Astfel, activitatea decizională va avea de câștigat, viziunea strategică va fi substanțial îmbunătățită și riscurile vor fi corect gestionate!

Categories
Articole Economie Financiar bancar Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Persoane juridice. Societăţi

O nouă reglementare privind documentele financiar-contabile. Veşti bune pentru profesionişti?

acAu cam apus vremurile în care, odată “furată” de la un maestru, orice meserie putea fi practicată lejer până la pensionare fără a mai fi necesară actualizarea cunoştinţelor. Pentru toţi profesioniştii care lucrează în domenii precum fiscalitatea, contabilitatea ori salarizarea munca a devenit tare palpitantă. Monotonie sau plictiseală? Nici pomeneală!

Legiuitorul e teribil de activ în aceste domenii. A greşi (ori a uita) e omeneşte, dar orice omisiune sau greşeală a profesionistului poate fi aspru taxată. Aşadar, nu lipseşte nici adrenalina. Noutăţile apar lună de lună. Când, în sfârşit, te-ai acomodat cu noile prevederi… se abrogă legea. Şi o iei de la capăt!

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Financiar bancar Internaţional Legislaţie internaţională

În raportarea financiară, societăţile de asigurare vor aplica şi standardele internaţionale

insProcesul de mondializare avansează cu paşi repezi şi dincolo de politică, de doctrine, de sistemele de gândire concurente, acest lucru devine foarte vizibil la nivel economic. La acest capitol, nimeni nu vrea să rămână codaş. Nici statele şi nici operatorii economici. Totuşi, e limpede că nu toată lumea reuşeşte acest lucru!

În economie funcţionează acel străvechi şi dur principiu potrivit căruia “peştele cel mare îl înghite pe cel mic”, care ar trebui completat prin observaţia că vor supravieţui, reuşind să scape de soarta cruntă de a fi înghiţiţi şi mistuiţi, doar cei care se adaptează din mers. În afaceri, trebuie să aibă o speranţă, de supravieţuire, de succes şi “peştele cel mic”, aceasta fiind supleţea adaptativă.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Activitatea de audit financiar la entităţile autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – Proiect

descărcareProiectul de Normă privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost lansat, în dezbatere publică, de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificările şi completările aduse Normei nr. 21 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit proiectului, se referă la  crearea şi reglementarea unui cadru prudenţial în ceea ce priveşte accesul auditorilor financiari pe cele trei pieţe supravegheate de către A.S.F., precum şi definirea modului de desfășurare a activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate.

De asemenea s-a pus accent pe faptul că activitatea de audit financiar să fie efectuată de către auditori financiari persoane juridice în condiţii de experienţă în domeniul supus auditului, de competență profesională, independență și evitarea eventualelor conflicte de interese, cu excepţia misiunilor de audit financiar desfăşurată la anumite entităţi ale pieţei de capital, respectiv societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor care nu îndeplinesc anumite criterii de mărime.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Legislaţie internaţională Persoane juridice. Societăţi Protecţia consumatorului

Litigiu între consumator şi comerciant? Acum există mecanisme de soluţionare alternativă!

commerceIdeal ar fi ca în orice prestare de servicii sau vânzare de bunuri, toată lumea să fie mulţumită. În practică, apar o sumedenie de conflicte între consumatori şi comercianţi, pornind, de obicei, de la calitatea mărfii sau a serviciului furnizat.

Dacă părţile implicate într-un astfel de litigiu se află în două state diferite, rezolvarea diferendului poate deveni teribil de complicată, chiar de s-ar ajunge în justiţie. Or, ambele părţi au interesul unei rezolvări rapide, simple, a conflictului.