Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Consiliul A.S.F. poate aproba desfăşurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeaşi perioadă, la aceeaşi entitate!

Legea nr. 147/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Se introduce un nou articol care prevede că în cazul în care în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfăşurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeaşi perioadă, la aceeaşi entitate.

Categories
Articole Drept penal

Noi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism!

Măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost adoptate prin Regulamentul nr. 13/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 992/2019.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Relația Min. Finanțelor cu mediul asociativ. Cum e ținută evidența entităților ce activează în sfera de competență a MFP?

În epoca de apogeu a dezvoltării Imperiului Roman se zicea că „toate drumurile duc la Roma”. În ziua de azi, dacă stăm bine să cugetăm, toate drumurile românului, oricât ar fi de lungi și de întortocheate, ajung… la stat. La diversele autorități și instituții ale statului căruia îi suntem cetățeni! În activitatea desfășurată (și indiferent de domeniul de activitate), inclusiv asociațiile și fundațiile au de-a face, de obicei frecvent, cu instituțiile și autoritățile publice.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Financiar bancar Internaţional Persoane juridice. Societăţi Protecţia consumatorului

Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar. Cum funcționează?

litige solvingOri câștigi, ori păgubești… tot negustor te numești! Ca să ai succes în afaceri, trebuie să-ți meargă vânzările excelent. Lucru ce se va petrece dacă, prin calitatea produselor și serviciilor, ți-ai făurit un excelent renume. Totuși, atunci când ai atras zeci sau sute de mii de clienți și ai o cifră de afaceri de invidiat devine mai probabil să se ivească și vreo persoană care ceva de reproșat. Acest tip de client tinde să facă reclamă negativă!

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Analiza de risc la securitatea fizică

contabilitateConform legislației în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică este un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

În Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor este prevăzută lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute.

În prezent, toate unitățile au obligația elaborării unei analize de risc la securitate fizică. Însă, conform unei hotărâri adoptate la finele anului 2015, Guvernul a amânat, pentru unele entități, obligația elaborării unui astfel de act până la 1 iulie 2017.

Astfel, termenul limită pentru îndeplinirea acestei obligații a fost amânat, până la 1 iulie 2017 numai pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012, în timp ce unitățile înființate după această dată au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de la momentul începerii activității.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității SAL-FIN

lc
La 19 noiembrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar.

Prin înființarea SAL-FIN, A.S.F. vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, completând astfel mecanismele de care aceștia dispun, în vederea creșterii gradului de protecție a drepturilor lor, a întregirii activității de rezolvare a petițiilor precum și a creării unui nou mecanism de rezolvare a litigiilor dintre aceștia și entitățile reglementate.

Potrivit proiectului de regulament SAL-FIN are următoarele atribuții:
verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul Conciliatorilor și care au competență de aplicare a procedurilor SAL;
– propune spre aprobare Consiliului A.S.F. înscrierea conciliatorilor eligibili în Registrul Conciliatorilor;
– asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL;
– publică pe site-ul propriu, pe suport durabil dacă se solicită, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, informaţiile referitoare la procedurile SAL şi la înscrisurile necesare, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015;
– permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum şi în scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, după caz; etc.