Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Social

Orice persoană poate adresa oricărei entităţi publice o solicitare de reutilizare a documentelor

În Monitorul Oficial nr. 577/2022 a fost publicată Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public.

Orice persoană fizică sau juridică poate adresa oricărei entităţi publice o solicitare de reutilizare a documentelor care conţin orice conţinut informaţional sau orice parte a unui astfel de conţinut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe hârtie, în formă electronică sau sub formă de înregistrare audio, video sau audiovizuală.

Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.