Tag-Archive for » energie regenerabilă «

Potrivit ştirilor juridice statul vine în ajutorul celor care doresc instalarea de sisteme fotovoltaice.

În Monitorul Oficial al României nr. 17/2019, a fost publicat Ordinul nr. 1305/2018  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Mai mult …

Micii producători de energie regenerabilă vor avea în curând posibilitatea să furnizeze electricitate în reţea şi să compenseze factura emisă de furnizorul lor, la zece ani de la apariţia unei legi care le promitea persoanelor fizice acest lucru.

Consumatorii casnici care deţin instalaţii de producere a energiei electrice (eoliene şi panouri fotovoltaice), inclusiv în cogenerare, vor avea acum posibilitatea să vândă energia pe care o produc acasă în exces faţă de propriul consum. Deşi există cadru de reglementare aprobat în urmă cu 10 ani, prin Legea nr. 220/2008, au fost mai multe bariere în aplicarea acestei schemei de sprijin. „În Legea nr. 220/2008 exista o prevedere că pentru producătorii casnici de energie regenerabilă se vor aproba nişte scheme de sprijin. Principala barieră în calea acestei scheme de sprijin a fost legislaţia fiscală. Încă din 2009 – 2010, am început discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru a găsi soluţii pentru aceşti mici producători şi am eşuat“, a declarat recent Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). Mai mult …

Micii producători de energie regenerabilă vor avea în curând posibilitatea să furnizeze electricitate în reţea şi să compenseze factura emisă de furnizorul lor, la zece ani de la apariţia unei legi care le promitea persoanelor fizice acest lucru.

‘În Legea 220/2008, deci într-o lege aprobată acum zece ani, exista o prevedere că pentru producătorii casnici de energie regenerabilă se vor aproba nişte scheme de sprijin. Principala barieră în calea acestei scheme de sprijin a fost legislaţia fiscală. Încă din 2009 – 2010, am început discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru a găsi soluţii pentru aceşti mici producători şi am eşuat’, a spus oficialul ANRE.

Mai mult …

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), la iniţiativa Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), anunţă lansarea unei campanii de informare la nivel naţional, cu scopul de a sprijini şi facilita accesul potenţialilor beneficiari la finanţare din fonduri europene, în domeniul energiei regenerabile. Mai mult …

Autoritățile intenționează să modifice sistemul de sprijin pentru producătorii de energie regenerabilă și să desființeze, astfel, certificatele verzi, finanțate inclusiv de consumatorii casnici, în ale căror facturi este inclusă o taxă pentru acest sistem. Schema de sprijin va fi înlocuită cu un tarif fix pentru fiecarea categorie de producători de energie regenerabilă.

În prezent, producătorii de energie regenerabilă primesc gratuit un număr de certificate verzi, pe care le pot vinde pe o piaţă specializată, pentru un câştig în plus faţă de energia propriu-zisă. Furnizorii de energie sunt obligaţi să cumpere aceste certificate verzi, care sunt în final plătite de toţi consumatorii, inclusiv de populaţie, în factura finală. Această schemă funcţionează în România încă din anul 2005.  Mai mult …

Persoanele fizice care vor să producă energie regenerabilă în capacităţi de până la 100 kW vor putea vinde electricitatea în reţeaua de distribuţie, urmând ca factura lor să fie compensată cu valoarea energiei pe care o livrează, se arată într-un proiect de ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energiei (ANRE).

Factura la energie a acestor consumatori va fi compensată cu valoarea energiei livrate în reţea. Mai mult …

Societățile care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică și termică și unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal. Mai mult …

casa-verde-1
Programul “Casa verde” încurajează persoanele fizice să folosească sisteme de încălzire a locuinței folosind energia regenerabilă prin instalarea unui nou sistem sau prin înlocuirea celor clasice.

Detalii privind actele ce trebuiesc depuse pentru primirea finanțării, condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a se înscrie în program, semnarea contractului de finanțare și decontarea lucrărilor fac obiectul Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 747 din 26 septembrie 2016 și se aplică de la publicare. Mai mult …

eolSe consumă tot mai multă energie electrică. Iar combustibilii fosili sunt pe ducă! Este nevoie de energie obţinută din surse regenerabile, precum vântul, radiaţia solară, energia geotermală. Însă producerea energiei electrice din surse regenerabile necesită o promovare suplimentară, pentru a se dezvolta.

Mai mult …

energiei-electriceNoutăţi legislative: Guvernul a adoptat Hotărârea pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Potrivit programului legislativ, în baza schemei de ajutor de stat, pot beneficia de exceptări întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, printre altele, urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  • pun în aplicare, pe baza auditurilor energetice, măsuri de creştere a eficienţei energetice;
  • menţin locurile de muncă pe durata schemei şi nu disponibilizează mai mult de 25% din numărul angajaţilor;
  • încheie parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de personal calificat.

Exceptarea se realizează în funcţie de electro-intensitatea operatorilor economici:

  • 85%, în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%;
  • 60%, în cazul unei electro-intensităţi de 10-20%;
  • 40%, în cazul unei electro-intensităţi de 5-10%.

Măsura, a declarat ministrului Economiei, Constantin Nita, va avea ca efect stabilizarea activităţii industriale şi asigurarea premiselor pentru noi investiţii, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea eficienţei energetice.