Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, aprobat!

A fost aprobat Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienţilor casnic.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Comisia Europeană propune reforma organizării pieței energiei electrice a UE

Comisia Europeană a propus reformarea organizării pieței energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternică a energiei din surse regenerabile și eliminarea treptată a gazului, pentru a reduce dependența facturilor consumatorilor de volatilitatea prețurilor la combustibilii fosili, pentru a proteja mai bine consumatorii de viitoarele creșteri ale prețurilor și de potențiala manipulare a pieței și pentru a face industria UE curată și mai competitivă.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări în domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public

Ordinul nr. 4/2023 prevede modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public.

În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, sunt suportate de către operatorul de reţea.

Categories
Organizare judiciară

Campanie de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura o Campania de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice

OUG nr. 175/2022 prevede stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

OUG privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată!

Legea nr. 334/2022 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic.

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producţiei de energie electrică pe bază de lignit şi huilă, termenele pentru închiderea şi conservarea grupurilor energetice cu funcţionare pe lignit şi huilă, măsuri pentru asigurarea rezervei tehnice necesare funcţionării sigure şi stabile a Sistemului electroenergetic naţional.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Reguli generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen

Ordinul nr. 134/2022 prevede aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen.

Prezentele reguli au drept scop stabilirea principiilor şi cerinţelor care se aplică pieţelor organizate de energie electrică la termen, pieţelor pentru ziua următoare şi pieţelor intrazilnice, în vederea tranzacţionării energiei electrice în condiţii concurenţiale. Prezentele reguli nu se aplică pieţei de echilibrare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Concluziile Consiliului European privind energia și economia

Consiliul European invită Consiliul și Comisia să prezinte de urgență decizii concrete cu privire la următoarele măsuri suplimentare, precum și la propunerile Comisiei, după ce au evaluat impactul acestora în special asupra contractelor existente, inclusiv neafectarea contractelor pe termen lung, și ținând seama de diferitele mixuri energetice și de circumstanțele naționale.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

Regulamentul nr. 1854/2022 are în vedere o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie.