Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Reguli generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen

Ordinul nr. 134/2022 prevede aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen.

Prezentele reguli au drept scop stabilirea principiilor şi cerinţelor care se aplică pieţelor organizate de energie electrică la termen, pieţelor pentru ziua următoare şi pieţelor intrazilnice, în vederea tranzacţionării energiei electrice în condiţii concurenţiale. Prezentele reguli nu se aplică pieţei de echilibrare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Concluziile Consiliului European privind energia și economia

Consiliul European invită Consiliul și Comisia să prezinte de urgență decizii concrete cu privire la următoarele măsuri suplimentare, precum și la propunerile Comisiei, după ce au evaluat impactul acestora în special asupra contractelor existente, inclusiv neafectarea contractelor pe termen lung, și ținând seama de diferitele mixuri energetice și de circumstanțele naționale.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

Regulamentul nr. 1854/2022 are în vedere o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică

Ordinul nr. 117/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A.

Categories
Agricultură şi silvicultură Domeniul energetic Economie Ştiri

Decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii

Ordinul nr. 284/2022 prevede stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii, realizat până la 30 iunie 2022.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publice Ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune o intervenție de urgență pe piețele europene ale energiei

Comisia propune o intervenție de urgență pe pieţele europene ale energiei pentru a face faţă recentelor creşteri dramatice ale preţurilor.

UE se confruntă cu efectele unei neconcordanţe grave între cererea şi oferta de energie, în mare parte din cauza utilizării continue ca armă a resurselor energetice de către Rusia.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au fost aprobate contractele – cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

Ordinul nr. 105/2022 prevede aprobarea contractelor – cadru de racordare la reţelele electrice de interes public.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Se doreşte eficientizarea consumului de energie electrică

Decizia nr. 10/2022 completează Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021.