Categories
Drept penal Ştiri

Au fost publicate precizări cu privire la numărul beneficiarilor recursului compensatoriu

Administrația Națională a Penitenciarelor a publicat precizări cu referire la efectele determinate de punerea în aplicare a Legii 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, potrivit unui comunicat.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se doreşte introducerea unor noi termene obligatorii pentru instanţe

inchisoare
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a anunţat că legislaţia în cazul eliberării condiţionate ar putea fi modificată.

În acest sens, Raluca Prună vrea să dea putere mai mare de decizie Comisiilor speciale din penitenciare, motivând iniţiativa că membrii comisiei îi cunosc mult mai bine pe deţinuţi, spre deosebire de magistratul care îi vede pentru prima oară atunci când decide dacă îi eliberează sau nu înainte de termen.

În prezent, comisia din penitenicar constată îndeplinite condiţiile şi propune instanţei eliberarea condiţionată a deţinutului, însă propunerea este consultativă.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri Taxe/Impozite

Eliberarea chitanțelor și documente emise de terminalul POS făra emiterea bonurilor fiscale

executareInspectorii antifraudă, în urma controlului efectuat la societatea petentă, au depistat că începând cu luna ianuarie – mai 2015, petenta a eliberat chitanțe și documente emise de terminalul POS făra a emite bonuri fiscale, deși aparatul de marcat electronic fiscal deținut de petentă nu a fost defect, iar registrul special aferent AMEF nu a fost completat nefiind înregistrate operațiuni în acesta.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 1 alin. 9 din OUG 28/1999 republicată și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 252/2003.

Apelanta petentă, a săvârșit contravențiile reținute în sarcina sa, aceasta arătând, chiar în cererea de apel că, pentru clienții care achitau contravaloarea serviciilor cu cardul (prin POS) și nu solicitau factură, se elibera doar chitanța scoasă de terminalul POS, nu și bon fiscal.

Tribunalul consideră că, fapta săvârșită nu prezintă un asemenea pericol social încât să justifice aplicarea unei amenzi contravenționale, dar nici nu s-a cauzat nici un prejudiciu, şi au fost achitate impozitele la bugetul de stat.

Categories
Dreptul muncii Social Ştiri

Eliberarea extraselor Revisal de la ITM

lcAngajatorii care solicită eliberarea certificatelor cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori trebuie să achite 20 de lei.

De asemenea angajatorii pentru solicatarea eliberării certificatelor trebuie să depună la ITM-ul de care aparţin câteva documente, și anume pentru persoanele juridice, sunt necesare:
– Cerere eliberare extras
– Copie a certificatului de inmatriculare
– Copie a cartii de identitate/buletinului administratorului
– Imputernicire (in cazul in care nu administratorul este cel care depune actele pentru eliberarea extrasului)
pentru persoane fizice, documentele necesare pentru eliberarea extraselor de Revisal sunt:
– Cerere eliberare extras
– Copie a cartii de identitate/buletinului solicitantului
– Imputernicire (in cazul in care nu solicitantul este cel care depune actele la ITM).

Categories
Asigurări de sănătate Formulare/declaraţii Ştiri

Eliberarea cardului de sănătate online

card-de-sanatate-gabriel-petrescu

Asigurații care nu și-au primit până acum cardul național de sănătate și care sunt în evidența Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) pot solicita online eliberarea acestuia.

De asemenea, persoanele care nu și-au primit prin poștă cardul național de sănătate pot verifica online, prin intermediul unei aplicații, dacă acesta a fost returnat la CASMB.

Asigurații pot folosi aplicația pentru a obține cardul de la CASMB, urmând următorii pași:

  1. Se verifică existența cardului în aplicația de pe site-ul CASMB. Informațiile necesare în acest sens sunt codul numeric personal și un cod de verificare ce poate fi găsit în aplicație.
  2. Dacă aplicația informează că acesta este la CASMB, se completează datele privind cererea de eliberare (nume, adresa de e-mail, număr de telefon mobil), fără a se folosi diacritice.
  3. Solicitantul va primi automat, pe adresa de e-mail introdusă, un document ce trebuie tipărit și semnat.
  4. Solicitantul trebuie să aştepte primirea unui SMS de confirmare referitor la ridicarea cardului.
  5. În urma primirii SMS-ului, solicitantul se poate prezenta cu cererea la sediul CASMB din Str. Vasile Lascar, nr. 27.

Totodată, este posibilă şi depunerea unei cereri de eliberare a cardului direct la o registratură a CASMB (sau transmiterea acesteia prin poştă).

Aplicaţia este pusă la dispoziţie de CASMB pe portalul juridic al acesteia: www.casmb.ro

Cardul naţional de sănătate se foloseşte doar în România şi este diferit de cardul european de sănătate.

Categories
Asigurări de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cardul de sănătate, obligatoriu din 1 aprilie

card

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, cardul naţional de sănătate va fi utilizat obligatoriu la medicii de familie, în spitale şi farmacii, începând cu data de 1 aprilie, iar între 1 februarie şi 31 martie vor putea fi utilizate în paralel cu adeverinţele şi trimiterile actuale. Pe cip-ul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele pe care le-a acceptat asiguratul.

Persoanele care refuză în mod expres, din diverse motive, primirea cardului naţional vor depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă.

Totodată, prin hotărârea de Guvern, se impune păstrarea şi arhivarea de către casele de asigurări de sănătate a cardurilor naţionale refuzate, precum şi eliberarea ulterioară a acestora la solicitarea scrisă a asiguraţilor care au refuzat iniţial dovedirea calităţii de asigurat pe baza acestora.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Paşapoarte la domiciliu

pasaport

Începând cu 23 iunie, românii pot solicita transmiterea paşapoartelor simple electronice la domiciliu/reşedinţă, contra unei taxe suplimentare de 8,68 de lei.

Într-un comunicat al Ministerul Afacerilor Interne, se arată că prin această măsură se elimină obligaţia persoanelor de a se prezenta la ghişeu pentru a ridica paşaportul, rămânând doar necesitatea prezentării la momentul depunerii documentelor necesare eliberării documentului de călătorie.

Curierul va livra paşaportul sub semnătură de primire doar titularului, unuia dintre părinţi (în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani) sau unei persoane împuternicite (prin procură specială autentificată), iar destinatarul va primi un sms în care este informat cu privire la ziua în care va fi efectuată livrarea, adresa la care va sosi curierul şi numărul de document de transport ce va însoţi plicul cu paşaportul.

În cazul în care, timp de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării prin sms destinatarul paşaportului nu este găsit la adresă iar curierul nu a putut lua legătura telefonic cu destinatarul, plicul conţinând paşaportul va fi returnat la sediul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţean din raza de domiciliu/reşedinţă şi va putea fi preluat oricând de la acest sediu.

Potrivit portalului juridic al MAI, costul paşaportului simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, este de 270 de lei, iar pentru minorii sub 12 ani, actul având valabilitate de 3 ani este de 244 lei, adăugându-se o taxă de eliberare de 22 de lei.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Eliberarea certificatelor constatatoare online

descărcare

Serviciul InfoCert cu ajutorul căruia vor fi furnizate online certificate constatatoare, necesare, dar şi obligatorii pentru demonstrarea legitimităţii companiei în desfăşurarea activităţilor autorizate, precum şi informaţii din cadrul registrului, a fost lansat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Acest serviciu are ca scop reducerea costurilor şi a timpilor de aşteptare pentru solicitanţi dar şi încurajarea utilizării de către instituţiile publice, a documentelor care au ataşată semnătura electronică extinsă.

Certificatul constatator include informaţiile esenţiale de natură statutară, financiară şi a domeniului de activitate actualizate la zi a unei companii.

Plata pentru serviciul de eliberare al certificatului se realizează electronic, prin utilizarea unui card bancar, solicitantul obţinând o factură electronică.

Categories
Articole Drept penal Organizare judiciară Sancţiuni Social

Instituţia probaţiunii şi infractorul. Care-i ţelul pedepsei?

detentieÎn comuna primitivă şi-n Antichitate, problema ispăşirii pedepselor penale se punea în termeni tranşanţi- „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. Abia apoi, după multă vreme, câţiva aveau să îşi dea seama, concomitent cu apariţia creştinismului, că „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea sa!”

Până să ia act de acest lucru şi regii, tribunalele, structurile poliţieneşti şi armatele, au trecut secole şi au fost secerate milioane de vieţi, pentru greşeli minore. Multă vreme nu s-a ţinut seama, în aplicarea pedepsei, de persoana vinovatului, de forma de vinovăţie (culpă, intenţie directă) şi nici de posibilităţile de recuperare a acestuia pentru societate.

În Apus a funcţionat Inchiziţia dar, mai apoi, demolatorii Bastiliei, revoluţionarii de la 1789, au întrecut-o prin numărul uriaş de victime făcute în doar câţiva ani. Lupta pentru dreptate şi o lege mai bună continuă şi azi! Secole la rând s-a mers pe principiul „Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba!”

Pedepsele erau disproporţionate, judecata sumară (aşa cum se întâmplă şi azi la răsturnările de regim politic). Nimeni nu discuta despre circumstanţe atenuante. Flinta era tot timpul încărcată iar gloanţe… berechet. Paloşul călăului ori ghilotina erau bine ascuţite. E drept că şi răufăcătorii pândeau peste tot.

Şanse de reabilitare

Pe lângă faptul că sistemul de recompensare „ochi pentru ochi” are şi azi un procent îngrijorător de adepţi (şi asta ar dovedi-o din plin un sondaj pe tema introducerii pedepsei capitale, chiar la un popor blajin, ca românii!), există sisteme juridice care nu-i lasă vinovatului şansa de a se reabilita, de a arăta că regretă fapta şi că n-ar mai reedita, în ruptul capului, răul comis.

Categories
Articole Contracte Financiar bancar Persoane juridice. Societăţi

Debitor vs. Cesiune de pachete de credite. Unde suntem?

cesiunea-creantelorDespre similarități între factoring, cesiunea de creanță și cesiunea de pachete de credite

În 2012, piața de factoring a înregistrat o creștere de 12.8% față de anul precedent. Să ne repetăm această frază vă rog, până când ajungem la semnificația reală.

Să privim o piață în România în creștere. Să ne îndreptăm privirea acum asupra decadenței din jur care permite pieții de factoring să înflorească. De ce decadență ziceți?

Nu încercăm să fim șocanți.

Factoringul, ca și cesiunea de creanță (sau varianta ei derivată: cesiunea de mai multe creanțe rezultate din contracte de credit) se aseamănă cu o “vânzare“.  Adevărul este că orice operație de tipul vânzării implică speculă și nu ar trebui să ne mire perpetua căutare a omului de profituri și beneficii, și atunci de ce să condamnăm factoringul?

Îl condamnăm pentru decadența de care dă dovadă.

În tipologia unei vânzări clasice, dumneavostră ne plătiți un bun, noi vă oferim bunul. Ce se întâmplă însă când plata este însoțită de un termen? Vă dăm bunul azi, ne puteți plăti mai încolo și ne asumăm un risc, căci e posibil să nu ne mai plătiți. Mai vine o criză, o furtună … cauzele sunt diverse.

Dar dacă vă vindem o creanță, practic vă vindem un drept asupra unei persoane, mai ieftin decât valoarea pe care o veți recupera, căci ceea ce ne interesează este să obținem lichidități. Dumneavostră profitați de câștigul reprezentat de diferența între prețuri, dar suportați și riscul unei eventuale neplăți. De aici încolo posibilitățile sunt nelimitate. Realitatea este că în cazul oricărei cesiuni pariem pe viața unei persoane. Este decadent, nu? Regăsim și mai multă decadență în cazul unei operațiuni de factoring sau cesiunea pachetelor de credit, nereglementate încă de lege.

Unde lege nu e, nimic nu e.