Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii pot achiziţiona on-line legitimaţiile de călătorie

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Centrele de excelenţă, o şansă în plus pentru elevi!

Centrul judeţean de excelenţă este unitate conexă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul şcolar, cu siglă şi sigiliu proprii.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 827/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Procedura de distribuire a dispozitivelor electronice din cadrul Programului naţional “Şcoala de acasă”!

250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional “Şcoala de acasă”.

Ordinul nr. 4738/2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional “Şcoala de acasă” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 814/2020.

Categories
Social Ştiri

Un proiect prevede asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor şi elevilor

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au lansat în dezbatere publică Ordinul nr. 1668/5928/2011 pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aduse modificări numărului maxim de elevi dintr-o clasă!

Prevederile privind numărul de elevi dintr-o clasă a fost recent modificate.

Astfel, Legea 185/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că pentru învăţământul primar clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22 iar pentru învăţământul gimnazial clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Unii elevi vor primi tichete sociale pentru sprijin educaţional!

Ţinând cont de faptul că, în această perioadă generată de pandemie, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora sunt necesare servicii sociale de sprijin şi adoptarea unui Program operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Categories
Organizare judiciară

Reguli noi pentru elevii din colegiile naţionale militare

În Monitorul Oficial nr. 720/2020 a fost publicat Ordinul nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014.

Se prevede că sunt declaraţi «necorespunzător pentru profilul militar» elevii care obţin la purtare media anuală sub 8,00, media generală a anului de studiu sub 7,00 sau sunt declaraţi corigenţi la mai mult de o disciplină.

Candidaţii declaraţi «neadmis» la concursul de admitere organizat într-un colegiu naţional militar pot dobândi calitatea de elev în unitatea de învăţământ respectivă, prin transfer pe locurile rămase libere la clasa a IX – a, în urma neprezentării, retragerii sau eliminării candidaţilor admişi, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere.

Elevii din colegiile naţionale militare se pot transfera, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, păstrând forma de învăţământ, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind transferul elevilor şi prezentelor instrucţiuni, astfel:

a) în acelaşi colegiu, de la o clasă la alta;
b) de la un colegiu naţional militar la altul;
c) într-o altă unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
d) de la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării într-un colegiu naţional militar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unui post de consilier şcolar îi este alocat un număr maxim de 600 de elevi!

În Monitorul Oficial nr. 623/2020 a fost publicată Legea nr. 133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a demarat procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a comunicat că referitor la procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor, cadrelor didactice şi a personalului implicat în vederea desfăşurării examenelor naţionale transmitem următoarele: