Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Legii educaţiei

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Stimulentele financiare acordate elevilor premiaţi la competiţiile internaţionale sunt majorate

Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor au fost modificate de Hotărârea nr. 1146/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cuantumul minim al burselor şcolare acordate în anul şcolar 2022-2023

Hotărârea nr. 1138/2022 prevede aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Criterii de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar

Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Ştiri

În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri școlari în școlile din România!

Conform Ministerului Educaţiei în prezent, sunt puțin peste 3.000 de consilieri școlari în toată România (3.138 de consilieri școlari).

Sunt situații în care un singur consilier școlar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este în mod evident imposibil, într-o perioadă în care este nevoie mai mult decât oricând de consiliere școlară!

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Un Program – pilot prevede acordarea unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi

În Monitorul Oficial nr. 657/2022 a fost publicată OUG nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate la evaluarea naţională

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională (EN VIII) în perioada 14 – 17 iunie 2022.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce stimulente financiare pot primi elevii care obţin performanţe la olimpiadele naţionale?

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 i-au fost aduse modificări de OUG nr. 69/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 521/2022.

Ca o noutate, se prevede cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obţin performanţe la olimpiadele naţionale este diferenţiat, după cum urmează:
a) pentru premiul I – 1.000 de lei;
b) pentru premiul al II – lea – 700 de lei;
c) pentru premiul al III – lea – 500 de lei;
d) pentru menţiuni – 300 de lei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de masă gratuită

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 127/2022.

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum şi elevii din învăţământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii de catering şi cazare gratuită în internatele şcolare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un proiect vizează majorarea cuantumului stimulentelor financiare pentru elevii

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene.