Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Continuă Programul – pilot de acordare a unui suport alimentar!

OUG nr. 77/2023 prevede aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

Hotărârea nr. 810/2023 prevede aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Se acordă stimulente financiare elevilor de 10!

Hotărârea nr. 767/2023 prevede acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a, sesiunea 2023, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2023.

Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII – a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională, sesiunea 2023.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

În anul școlar 2023-2024 va continua programul fructe în școli!

OUG nr. 31/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/2023, modifică și completează Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene.

Prin acest act normativ se instituie măsurile prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se asigure continuarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Stagii de practică pentru 50.000 de elevi și studenți, finanțate din fonduri europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghiduri ale solicitantului pentru patru apeluri de proiecte ce vor fi finanțate prin Programul Educație și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.

Categories
Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

România va participa la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor – PISA 2025!

România va participa la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor – PISA 2025, inclusiv la opţiunile internaţionale, dezvoltate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Conform Hotărârii nr. 272/2023 Unitatea de Cercetare în Educaţie din cadrul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se desemnează Centru Naţional PISA 2025.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor

Ordinul nr. 3750/2023 prevede aprobarea Metodologiei – cadru de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.

Potrivit noutăților, printre principiile care guvernează procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se numără claritate şi transparenţă – criteriile şi aşteptările probei de evaluare sunt formulate explicit şi cunoscute de toţi elevii, astfel încât să poată înţelege sarcina de lucru pentru a-şi asigura performanţa.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Planurile – cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.218/2014 privind aprobarea planurilor – cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora a fost modificat de Ordinul nr. 3666/2023.

Planurile – cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special pentru clasele a IX – a, a X – a, a XI – a şi a XII – a reprezintă o componentă a Curriculumului naţional, care reflectă parcursul de învăţare oferit elevilor cu cerinţe educaţionale speciale pe durata învăţământului profesional.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Ştiri

Procedura de înscriere la liceu a cetăţenilor ucraineni!

În Monitorul Oficial nr. 147/2023 a fost publicat Ordinul nr. 3684/2023 privind aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX – a, în anul şcolar 2023 – 2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi.

Menționăm că procedură se adresează cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi care doresc să se înscrie în clasa a IX – a în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2023 – 2024 şi care au finalizat studiile învăţământului gimnazial din România sau au finalizat studiile învăţământului gimnazial din Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, pe baza documentelor/ adeverinţelor eliberate de către aceste autorităţi în format letric sau care pot fi descărcate din aplicaţia electronică.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protectia mediului

Programul “Săptămâna verde” va fi implementat în școli!

Programul “Săptămâna verde” este un program naţional, în acord cu prevederile raportului “Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, ale Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030.

Ordinul nr. 3629/2023 prevede că Programul “Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se desfăşoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.