Categories
Articole Contencios-administrativ

Procedura aprobării tacite a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, motiv de sesizare CCR

Procedura aprobării tacite este o modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la bază următoarele obiective: înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri; responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor; impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse; combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei; promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.

Categories
Social Ştiri

A fost modificată Legea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 627 din data de 19 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Astfel, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale.

Categories
Protecţie socială Ştiri

România va avea o strategie națională destinată persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2016-2020

dizabilitati
Planul operaţional şi Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” a fost aprobată în şedinţa din 14 septembrie a Executivului, pentru perioada 2016-2020. Strategia se concentrează pe principalele direcţii de acţiune: educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială, accesibilitate, participare, egalitate, sănătate şi statistici şi colectarea datelor.

Prin această strategie va fi posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor cu dizabilităţi, stimularea participării active în societate prin simplificarea accesului la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. De asemenea reducerea situaţiilor de discriminare, şi scăderea ponderii persoanelor cu dizabilităţi aflate în risc de sărăcie.

Pentru implementarea Strategiei resursele financiare necesare vor proveni din fondurile bugetului de stat, bugetului local şi fondurile europene.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi va avea atribuţii adaptate cerinţelor UE

ANES
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va avea noi atribuţii şi o structură organizatorică adaptate cerinţelor şi standardelor UE în domeniu.

În acest sens, Guvernul a adoptat o Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii, urmare a reglementărilor introduse prin Legea nr. 229/2015, prin care rolul fostului Departament pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a fost consolidat prin transformarea sa în Agenţie.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Gorghiu vrea dezbatere în regim de urgenţă a legii cotelor de gen

alegeri universitare
Co-preşedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat că va propune săptămâna viitoare dezbaterea în regim de urgenţă a legii privind cotele de gen.

Chiar dacă nu va fi aplicată la alegerile locale din iunie decât în mod voluntar, PNL va propune o rezoluţie prin care femeile să aibă o reprezentativitate de 30% pe listele de consilieri locali şi judeţeni. Rămâne ca femeile să-şi asume candidaturi, pentru că am întâlnit cazuri în care lideri de organizaţie au afirmat că sunt cu totul de acord cu această lege, numai că nu există femei care să dorească să intre în competiţie. (…) Trebuie să încetăm să mai credem clişeul că o femeie nu ar vota o femeie. Femeia are rolul ei determinat în viaţa publică. Cu tot respectul pentru bărbaţii din politică, o femeie se putea gândi la o lege a prevenţiei în sănătate, la legea şcoală după şcoală, sunt aspecte ale vieţii societăţii pe care o femeie le vede altfel, o femeie are altă abordare a acestor lucruri“, a explicat Gorghiu.

Legea cotelor de gen prevede modificarea pe fond a cadrului legislativ pentru alegerile locale şi parlamentare, pentru introducerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în rândul candidaţilor, nu al aleşilor. Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene sau parlamentare trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe în proporţie de cel puţin 30% din candidaturile înscrise pe fiecare listă în parte pentru fiecare dintre acestea, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Organizarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

descărcareMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice supus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Potrivit actului normativ, rolul ANES este acela de a promova principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex și asigurării integrării perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale și de a elabora, coordona şi aplica strategiile şi politicile Guvernului în domeniul violenţei în familie.

Prezentul proiect de Hotărâre are în vedere:
– înființarea ANES: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi(fostul DESFB), denumită în continuare ANES, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale și, care, exercită funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie.

Categories
Articole Drept penal

Încheierile de cameră preliminară atacate doar de procuror și inculpat. Cât de legală este măsura?

justitie1
Codul de procedură penală a depășit orice previziuni în materia excepțiilor de constituționalitate invocate și admise. Aceste fapt ne arată că a fost adoptat în grabă, multe dintre articole dând impresia că au fost scrise pe colțul mesei. Abia când a început aplicarea sa în practică, lumea a realizat inechitățile acestui cod și greutatea de a putea transpune anumite prevederi în cursul procesului penal.

Camera preliminară pare să dea multe bătăi de cap în practică, pentru că dispozițiile din cod cu privire la procedura care are loc în această etapă a adunat cele mai multe sesizări ale CCR. Din nou, CCR a fost sesizată să se pronunțe dacă este legal ca doar procurorul și inculpatul să poată face contestație împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară, contestația lor vizând modul de soluționare a cererilor și excepțiilor.

Categories
Articole Social

Egalitatea de șanse între femei și bărbați, un slogan sau un subiect tabu?

egalitate femei barbati 1

Cu siguranță subiectul a generat o grămadă de polemici de-a lungul vremii, au curs râuri de cerneală, însă, nu știu dacă până acum s-a găsit un răspuns la această temă. Văzând preocuparea legiuitorului român de a înființa o serie de asociații și comitete care să militeze pentru promovarea egalității de șanse și tratament între bărbați și femei, dar, care în realitate au programe doar pe hârtie, încep să cred că egalitatea de șanse este doar un slogan. Viața de zi cu zi începând încă din antichitate a dovedit că femeile au luptat din greu pentru a fi egale cu bărbații și pentru a-i întrece.

România pe ultimul loc în UE

De când suntem în UE, fie că ne place sau nu, apărem în tot felul de clasamente, de cele mai multe ori situându-ne în zona „așa nu.” Astfel, ne situăm pe ultimul loc în UE în ceea ce privește egalitatea între bărbați și femei reușind un modest scor de 35,3 în contextul în care media europeană este de 54 de puncte. Chiar dacă există o legislație bogată la nivelul UE pentru a netezi inegalitățile dintre femei și bărbați și pentru ca ambii să beneficieze de șanse egale de tratament în toate domeniile de activitate, s-a constatat că, în medie, femeile câștigă cu 2 euro mai puțin pe oră decât bărbații.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind ratificarea Convenţiei de la Istanbul, aprobat de Guvern

M375/0009
Executivul a aprobat proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, “Convenţia de la Istanbul”, al cărui scop este prevenirea agresiunilor, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a agresorilor.

Acest document a fost semnat, din partea României, la 27 iunie 2014, la Strasbourg, de către ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb.

Convenţia este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri şi comportamente specifice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Camera-Deputaţilor
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 282 de voturi pentru și 3 abțineri, un proiect de lege privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea creării cadrului legal privind promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale.

Astfel, principala modificare adusă prin acest proiect de act normativ prevede reînființarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.