Tag-Archive for » eficienţă energetică «

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa? Mai mult …

audit energetic 1
Ideea de a realiza economie de energie în rândul consumatorilor a apărut încă din 2014 când s-a propus ca legiuitorul să adopte în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 măsuri în domeniul eficienței energetice. Aceste măsuri au ca obiectiv obținerea unor economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani anterioară lui 1 ianuarie 2014.

Astfel, legiuitorul a adoptat legea 160/2016 pentru modificarea și completarea legii 121/2014 privind eficiența energetică care a fost publicată în Monitorul Oficial 562 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică începând cu 29 iulie 2016. Mai mult …

carierePe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a fost publicat, spre dezbatere publică, proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice.

Potrivit proiectului, Ghidul va constitui un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru Mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice, şi va conţine următoarele dispoziţii: – Categoriile de beneficiari și eligibilitatea solicitantului; – Dosarul de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta; – Condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare și implementare a proiectului propus.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolație, creșterea numarului de locuințe certificate energetic clasa A, efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

 

reabilitare-termicaComisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a transmis că o sumă importantă, 439 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională, este alocată eficienţei energetice a clădirilor publice în cadrul Programului Operaţional Regional. Este decizia suverană a României cum alege să prioritizeze şi să utilizeze aceşti bani pentru perioada 2014-2020.

Din suma alocată, 41 de milioane de euro sunt prevăzute pentru Bucureşti şi regiunea Ilfov, iar 398 de milioane sunt puse la dispoziţia celorlalte regiuni de dezvoltare.

Într-un comunicat transmis de biroul comisarului european, se menţionează că măsurile de sprijinire a eficienţei energetice la nivelul Uniunii Europene au dus la reducerea consumului cu 1438 GWh pe an.

conversie credit

Ordinul ministrului economiei nr. 1212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru “Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014″, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 786/2014.

Schema de ajutor de minimis are ca scop sprijinirea finanţării acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor iniţiale în vederea valorificării eficienţei energetice în industrie, care va contribui la dezvoltarea regională durabilă a României, stimularea dezvoltării economice şi creşterea coeziunii sociale a regiunilor în care sunt implementate, şi se referă operatorilor economici, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), din sectoarele industriale, care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Schema se aplică până la data de 30 aprilie 2016, numărul estimat de beneficiari fiind de 30. Limitele valorii eligibile pentru fiecare proiect sunt între 60.000 euro şi 200.000 euro, care vor fi acordate în mai multe tranşe, iar valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de minimis) este de 90% din costurile eligibile, respectiv maximum 200.000 euro. De asemenea beneficiarul, din surse proprii sau atrase, suportă diferenţa până la valoarea totală a costurilor eligibile. Beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 10% din costurile eligibile, din resurse personale, sub o formă care să nu facă obiectul vreunui ajutor de stat sau de minimis. Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la data finalizării lucrărilor.

Din 4 decembrie 2012 intră în vigoare Directiva 2012/27/UEprivind Eficienţa Energetică.
Obiectivul principal constă ca în cel mult 18 luni, statele membre UE vor trebui să transpună prevederile directivei europene în legislaţia naţională, astfel încât să fie atins aspectul asumat: reducerea consumului energetic cu 20%, până-n 2020. Prezenta directivă prevede norme menite să elimine barierele existente pe piața energiei și să depășească deficiențele pieței care împiedică eficiența în ceea ce privește aprovizionarea și utilizarea energiei, stabilind obiectivele naționale indicative în materie de eficiență energetică pentru 2020.
Măsurile obligatorii conform noilor cerinţe constă în:
– renovarea clădirilor publice, la care statele membre trebuie să stabilească o strategie pe termen lung pentru mobilizarea investițiilor în renovarea stocului de clădiri rezi­dențiale și comerciale, atât publice, cât și private, existente la nivel național;
– programe de economisire pentru sectorul serviciilor publice și auditurile energetice pentru companii, pentru ca până în 2020 să se obţină mult dorita reducere a consumului energetic cu 20%.
Un alt aspect este contorizarea la care statele membre garantează că este benefică, dacă consumatorii finali de energie electrică, gaze naturale, încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră vor fi dotați cu contoare individuale, care reflectă exact consumul real de energie. Astfel potrivit directivei, contoarele şi repartitoarele de costuri care măsoară consumul individual se instalează până la 31 decembrie 2016 pentru măsurarea consumului de energie pentru încălzire sau de apă caldă pentru fiecare unitate în parte.