Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de o schemă de sprijin

Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă a fost modificată de Hotărârea nr. 409/2022.

Categories
Domeniul energetic Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind eficienţa energetică va suferi modificări

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Prin intermediul prezentului proiect de act normativ se creează cadrul necesar realizării de noi economii anuale, pentru perioada 2021-2030 și se stabilesc metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de economii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului naţional de eficienţă energetică.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Ordinul nr. 859/2021 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT – EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ pot beneficia de fonduri pentru creşterea eficienţei energetice!

Un program prevede creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.

În Monitorul Oficial nr. 1129/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor principale ale autorităţii competente în domeniul eficienţei energetice

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Categories
Organizare judiciară

Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale a fost aprobat

Ordinul nr. 1438/2020 prevede că Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.