Tag-Archive for » efecte «

În primul an şi jumătate de când este în vigoare legea care interzice fumatul în spaţii închise, poliţiştii au descoperit sub 2.200 de contravenţii, imensa majoritate aplicate persoanelor fizice, şi au amendat cu circa 100.000 de euro pe cei care au încălcat legea antifumat, potrivit datelor comunicate pentru Economica de către oficialii Poliţiei Române. O singură unitate a fost închisă pentru că a încălcat sistematic legea antifumat.

Dacă consultăm softuri legislative, ca LexNavigator, pe 17 martie 2016 vom vedea că a intrat în vigoare legea care interzice fumatul în spaţiile închise. Legea (nr. 15 din 2016) interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Mai mult, legea interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

Mai mult …

bani-lei5Recomandările finale ale celei de-a doua comisii speciale pentru deciziile fiscale au fost aprobate în plen in iulie 2016. Evitarea impozitării este legală, dar nu și evaziunea fiscală.

Erodarea bazei impozabile:
– Erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor: strategii de plănuire a impozitelor care exploatează golurile din arhitectura sistemului internațional de impozitare pentru a transfera profiturile artificial în locuri unde nu există activitate economică sau impozitare. Rezultatul este reducerea sau eliminarea impozitelor plătite;
– Baza fiscală consolidată comună a societăților;
– Evitarea impozitării: folosirea unor instrumente legale pentru a plăti cea mai mică sumă posibilă ca impozit. Nu trebuie confundată cu evaziunea fiscală, care este ilegală și deliberată;
– Sistemul fiscal de „ruling”: declarație scrisă emisă de o autoritate fiscală, care fixează felul în care va fi calculat impozitul pentru o corporație și ce dispoziții vor fi folosite;
– Regimurile fiscale pentru brevete: este un regim fiscal pentru drepturile privind proprietatea intelectuală.

61356581O dezbatere despre efectele liberei circulații a forței de muncă asupra familiei și societății a fost organizată de Departamentul Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

S-a discutat şi faptul că în cadrul Ministerului Muncii au fost inițiate mai multe proiecte de legi în ceea ce privește efectele liberei circulații a forței de muncă. Astfel se lucrează la o serie de modificări legislative care să acorde facilități persoanelor care doresc să lucreze într-o zonă în care există o solicitare mai mare de locuri de muncă şi anume facilități ce ar viza condiții mai bune pentru copiii lucrătorului respectiv, pentru soț sau soție, dar și pentru chirie.

La dezbatere au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Muncii, Ministerului Educației, ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dar și reprezentanți ai societății civile.

 

downloadCristian Socol, consilier economic al premierului Guvernului României a afirmat că legea falimentului personal se va aplica după ce se va face analiza efectelor pe care aceasta le creează în societate.
‘Legea falimentului personal se va aplica după ce se va face analiza efectelor pe care aceasta le creează în societate asupra sistemului bancar, asupra persoanelor fizice şi aşa mai departe. Când se va face analiza de impact cost/beneficiu, se va stabili dacă merită să fie introdusă sau nu se va aplica. Aşa cum s-a întâmplat şi cu legea insolvenţei la autorităţile locale: s-au pus în balanţă costurile, s-au pus în balanţă beneficiile, s-a observat că reprezintă o cale de reducere a arieratelor la nivel local, foarte simplu s-a aplicat’, a precizat Cristian Socol.
Totodată, acesta a spus că legea falimentului personal este în analiză.
Conform proiectului de lege privind insolvenţa persoanelor fizice, care se află în dezbatere în Parlament, procedura insolvenţei are ca obiectiv acoperirea creanţelor contra debitorului, iar în caz de faliment personal, bunurile debitorului vor fi lichidate în vederea acoperirii datoriilor sale. Deschiderea procedurii insolvenţei pentru persoane fizice, dar şi celelalte procese şi proceduri aferente sunt în competenţa teritorială a tribunalului în raza teritorială a căruia îşi are locuinţa statornică, domiciliul sau reşedinţa debitorul.