Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Se pot organiza grupe de acomodare în cadrul unităţilor de învăţământ!

Legea educaţiei naţionale a fost completată de Legea nr. 277/2022.

La cererea părintelui/reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizează în cadrul unităţilor de învăţământ grupe de acomodare în cadrul cărora sunt predate noţiuni de limbă şi cultură românească, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educației extinde rețeaua de școli-pilot din sistemul național de învățământ

Ministerul Educației continuă transformarea sistemică a educației în România, de la un model centralizat la unul definit de subsidiaritate autentică, pe coordonatele definite de Proiectul România Educată.

În acest sens, au fost semnate ordinele de ministru prin care 28 de unități de învățământ din întreaga țară primesc statutul de școală-pilot, începând cu anul școlar 2022 – 2023.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie prevede prevenirea abandonului şcolar!

Părăsirea Timpurie a Şcolii (PTŞ) este un fenomen complex declanşat de un ansamblu de cauze asociate cu diverşi factori de risc, de la contexte individuale şi familiale şi medii socio – economice până la factori culturali şi sociali.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au fost selectate mai multe soluții inovatoare pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei!

În total, 117 soluţii inovatoare de sprijinire a redresării în urma pandemiei de coronavirus au fost selectate în cadrul evenimentului #EUvsVirus Hackathon care a avut loc săptămâna trecută, sub patronajul comisarului pentru inovare, cercetare, cultură, educaţei şi tineret.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Noi reguli pentru acordarea stimulentelor pentru copiii din familiile defavorizate

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a suferit recent unele modificări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost înfiinţat Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se organizează şi funcţionează prin preluarea activităţii, structurii şi personalului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ale Centrului Naţional pentru Evaluare şi Examinare, care se desfiinţează.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Pe viitor se doreşte ca dosarele pentru bursele sociale să poată fi depuse şi online

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, a avut o videoconferinţă cu partenerii educaţionali Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, Consiliul Naţional al Elevilor, Consiliul Naţional al Rectorilor, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Uniunea Studenţilor din România, Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii vor beneficia de programe de educaţie pentru sănătate!

Legea nr. 45/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 287/2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Segregarea şcolară este în permanenţă monitorizată!

Prin Ordinul nr. 5633/2019 a fost aprobată Metodologia de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 1056/2019.