Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

România, participantă la Studiul privind Procesul de Predare – Învăţare!

A fost aprobată participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare – Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – TALIS 2024.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se desemnează ca Centru Naţional TALIS.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Fonduri alocate Programului pentru şcoli al României!

Pentru anul şcolar 2022 – 2023 se alocă suma de 578.258 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.

Hotârârea nr. 1383/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ultimele modificări ale Legii educaţiei naţionale!

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost modificată de Legea nr. 297/2022.

Pentru activitatea sportivă de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Sportului, a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a Comitetului Naţional Paralimpic, a federaţiilor sportive naţionale, a cluburilor sportive şcolare, a cluburilor sportive universitare, a cluburilor sportive, a asociaţiilor sportive, Ministerul Educaţiei poate înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/clase cu program sportiv, integrat ori suplimentar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

5.000 de lei se acordă fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la BAC!

Hotărârea nr. 1282/2022 prevede aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII – a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale

Metodologia de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor a fost aprobat de Ordin nr. 5734/2022.

Admiterea absolvenţilor învăţământului liceal şi/sau a absolvenţilor cu certificat de calificare profesională de nivel 4 în învăţământul dual pentru calificări de nivel 5 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie, după un calendar aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Precizările Ministerului Educației privind funcționarea aplicației informatice EDUSAL

Ministerul Educaţiei informează că pentru aplicarea prevederilor OUG 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, Ministerul Educației a dezvoltat, în cadrul aplicației informatice EDUSAL, un modul dedicat calculării tranșelor cuvenite.

Categories
Economie Financiar bancar Ştiri

BNR a organizat o Lecție națională de educație financiară

Banca Națională a României, în parteneriat cu Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare Județene, a desfășurat o Lecție națională de educație financiară cu scopul creșterii nivelului de conștientizare a importanței educației financiare în rândul elevilor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

A intrat în vigoare Protocolul de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei între România şi Iordania

La 26 iulie 2022 a intrat în vigoare Protocolul de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass – media dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată de Ordinul nr. 4869/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Propuneri de îmbunătățire a proiectului de OUG pentru modificarea Legii educaţiei naţionale

În urma dezbaterii publice a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu au fost agreate 7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de act normativ: