Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea HG privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene

fauna
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Scopul proiectului de act normativ îl constituie extinderea suprafeţelor unui număr de 23 arii de protecţie specială avifaunistică, astfel încât să se asigure o mai bună implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE.

De asemenea, iniţiativa legislativă are în vedere completarea şi actualizarea formularelor standard Natura 2000 pentru toate SPA-urile desemnate, precum şi aprobarea limitelor siturilor noi şi îmbunătăţirea preciziei pentru cele existente, precum şi corelarea prevederilor actului normativ iniţial cu prevederile actuale ale legislaţiei naţionale şi comunitare.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului răspunde necesităţilor urgente şi de mare interes în domeniul conservării naturii, de actualizare a reţelei Natura 2000 în România, asumate de ţara noastră prin semnarea Tratatului de aderare la UE, stabilind şi măsurile pe termen scurt ce trebuie luate de autorităţile competente ale statului.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

MADR va desemna laboratoare pentru analiza produselor ecologice

Produse-bio-eco-620x310
Executivul a aprobat completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu scopul îmbunătăţirii sistemului de producţie, verificare şi control în agricultura ecologică, în conformitate cu Politică Agricolă Comună şi cu implementarea eficientă a sistemului de agricultură ecologică.

Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va putea desemna laboratoare de referinţă pentru analiza probelor de sol, plante şi din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscrişi în sistemul de agricultură ecologică, în situaţiile în care există sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei în domeniu.

În acest sens, compartimentul de inspecţii tehnice din cadrul MADR va avea atribuţii noi precum:

  • efectuarea controlului la operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică pe baza de sesizări sau pe baza sesizărilor din oficiu;
  • prelevarea de probe din plante, sol şi din produsele agroalimentare ecologice;
  • altă măsură prevăzută de ordonanţa adoptată astăzi stabileşte cadrul legislativ pentru plata unei taxe către bugetul de stat de către organismele de inspecţie şi certificare candidate pentru aprobare. Taxa se stabileşte pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecţie şi certificare cer aprobarea. Cuantumul taxei va fi stabilit prin ordin comun MFP-MADR.

Toate aceste măsuri vor contribui la îmbunătăţirea sistemului de agricultură ecologică prin creşterea gradului de încredere al consumatorilor în produsele ecologice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Modificarea Ordinului privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară

mediuMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, care face parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, poziția 323 din anexa 1 la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2008, cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

323. ROSCI0342 Pădurea Târgu-Mureș
Județul Mureș: Cristești (<1%), Crăciunești (<1%), Livezeni (<1%), Sângeorgiu de Mureș (<1%), Târgu Mureș (8%)“.