Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Cabinetele medicilor de familie vor primi echipamente!

Hotărârea nr. 642/2023 prevede aprobarea Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului naţional de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de terapie intensivă neonatală şi a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de screening pentru cancer, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se doreşte modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

Hotărârea nr. 567/2021 prevede reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Taxele datorate la Fondul pentru Mediu, o provocare pentru companii!

Obligațiile de raportare și taxele datorate la Fondul pentru Mediu, în principal cele referitoare la ambalaje și echipamente electrice și electronice, reprezintă o provocare pentru companii, în contextul noilor reguli metodologice de calcul intrate în vigoare in perioada iulie 2018 – ianuarie 2019.
Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANPC a desfăşurat mai multe acţiuni de control privind deşeurile de echipamente electrice

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a informat că a desfășurat, în perioada 24-28 septembrie 2018, o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, potrivit unui comunicat.

În cadrul acțiunilor au fost controlați 367 de operatori economici, la 136 fiind constatate abateri sancționate cu 107 avertismente și 54 de amenzi contravenționale. Totodată, în 25 de cazuri s-a dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse cu abateri.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.
Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Cesionarea proiectelor Start-Up Nation este legală!

Cesiunea de acţiuni ale societăţilor comerciale este legală şi nu încalcă prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, însă noii deţinători ai acestor companii trebuie să ştie că vor prelua inclusiv obligaţiile ce decurg din implementarea schemei, precizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA).

Categories
Activităţi industriale Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Protectia mediului

O nouă reglementare privind gestionarea deșeurilor de echipamente electr(on)ice, prin organizațiile colective!

rcySpre a nu face opoziție modei și spiritului timpului, cei mai mulți români fac tot posibilul să nu rămână în urmă cu tehnologia, să se înzestreze cu aparatura cea mai nouă, dacă se poate. Și se poate, tot mai frecvent!

Din trei concetățeni, cel puțin unul dorește cu ardoare să-și procure un telefon mobil care să rupă gura târgului, atunci când nu deține (încă) un televizor mare cât peretele odăii și un laptop care costă cât simbria sa pe o jumătate de an.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Condiţiile pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

downloadProiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, a fost postat, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Schimbările preconizate vizează următoarele modificarea art. 14 alin. (7) și art. 43 alin. (2) în conformitate cu Rectificarea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 157 din 23 iunie 2015, în sensul că (1) autoritatea de supraveghere a pieţei poate permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale şi ansambluri pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1) şi (6) din cadrul art. 14 şi care sunt utilizate în scopuri experimentale și (2) se permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor sau a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare care au fost introduse pe piaţă înainte de 19 iulie 2016.
De asemenea proiectul vine cu propunerea de completare a art. 24 alin (2) prin menționarea ca temei al înființării organismelor de evaluare a conformității al Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Noi modificări la Codul fiscal

impozit
Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal în sensul scutirii de impozit a profitului reinvestit în echipamente tehnologice folosite în scopul desfăşurării de activităţi economice.

Potrivit actului normativ, facilitatea se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă şi se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Deputatul PNL Andreea Paul şi-a exprimat sprijinul pentru proiectul de aprobare a ordonanţei şi a precizat că firmele care optează pentru scutirea de impozit a profitului reinvestit în echipamente tehnologice vor avea obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele respective pentru cel puţin 5 ani.