Tag-Archive for » drumuri publice «

Un număr de 20 de parlamentari au depus în Senat un proiect de lege care include maşinile BNR, transportatoare de valori, în categoria autovehiculelor autorizate să utilizeze în trafic un semnal de avertizare luminos care obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere.

Proiectul legislativ completează OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în sensul în care autovehiculele aparţinând „Băncii Naţionale a României care efectuează şi însoţesc transporturile de valori” primesc dreptul de utilizare în trafic a luminii albastre ca semnal special de avertizare luminos.

Mai mult …

Începând cu data de 1 iulie 2002 s-a introdus tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.

Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. Mai mult …

Începând cu 20 mai intră în vigoare prevederile Ordonanței Guvernului privind suspendarea înmatriculării vehiculelor. OG nr. 14 din 18 august 2017 modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Informarea privind intrarea în vigoare, la data de 20 mai 2018, a O.G. nr. 14/2017 privind suspendarea înmatriculării vehiculelor poate fi găsită deja pe site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Conform oficialilor instituţiei cele mai importante puncte din noua Ordonanţă sunt legate de suspendarea înmatriculării vehiculelor care va opera în următoarele situaţii: Mai mult …

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Mai mult …

Senatul a adoptat cu 92 de voturi „pentru” voturi şi unul „împotrivă”, propunerea legisaltivă potrivit căreia radarele rutiere să fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale Poliţiei.

„Pentru că, atât prin cadrul normativ (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice), cât şi prin atitudinea şi comportamentul lucrătorilor poliţiei rutiere nu se acordă niciun fel de atenţie prevenţiei apariţiei evenimentelor rutiere nedorite şi din dorinţa de a acorda lucrătorului de poliţie demnitatea şi respectulş cuvenit ca reprezentant al legii, propunem următoarele modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – constatarea contravenţiilor şi aplicare sancţiunilor să se facă direct de către poliţistul rutier, respectiv poliţistul de frontieră, care sunt obligaţi să poarte uniforme cu înscrisuri şi însemne distinctive”, se arată în expunerea de motive a iniţiatorilor.

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestei iniţiative legislative.

ridicare-masini-636x400Proiectul hotărârii de Guvern, publicat de Ministerul Afacerilor Interne, prevede stabilirea condiţiilor de ridicare unui vehicul staţionat neregulamentar.

Astfel, doar administratorii drumurilor publice sau administrațiile publice locale, cu vehicule specializate, vor putea decide ridicarea vehiculelor pentru situații care privesc realizarea unui interes public: intervenția serviciilor de urgență, efectuarea unor lucrări urgente pe un sector de drum sau adoptarea unor măsuri de ordine și siguranță publică.

La rândul său administratorul drumului public va avea abligaţia de a amenaja spații special destinate staționării sau parcării vehiculelor; de a informa conducătorii de autovehicule, cu privire la aceste spații și la spațiile destinate depozitării vehiculelor ridicate; de a organiza și menține un standard ridicat al activităților desfășurate pentru executarea celor două măsuri tehnico-administrative, respectiv de a ține evidența vehiculelor ridicate sau blocate; de a asigura un serviciu continuu, pe durata a 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, care să permită oricand recuperarea vehiculului.

trk1Vă mai amintiţi „povestea bobului de grâu”? Odinioară, doamna educatoare sau „tovarăşa” – pentru cei născuţi mai devreme, nu mai ostenea să ne bage în cap toate peripeţiile prin care treceau spicele aurii până să se preschimbe-n pâinea cea caldă şi îmbietoare. Ca să ajungă-n strachina românului, roadele ţarinilor şi livezilor trebuie să parcurgă un drum lung. Dar şi drumurile au legile lor! De pildă vehiculele, împreună cu încărcătura lor, nu pot depăşi o anume greutate. Că mai trebuie să circule şi alţii-n urma camioanelor de peste 12 tone cu remorca doldora de marfă, ce trag la cântar mai mult decât un tanc plin cu muniţie de război şi lasă şanţuri în asfalt! Mai mult …

indexPotrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost supus dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Proiectul de lege urmăreşte crearea premiselor necesare actualizării permanente a evidenţei vehiculelor înmatriculate, facilitând identificarea utilizatorilor acestora, şi instituirea unui mecanism suplimentar de asigurare a executării sancţiunii amenzii contravenţionale pentru a reduce substanțial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale. În acest sens, se propune ca autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, să poată circula pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state. La cererea poliţistului rutier, persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, au obligația de a prezenta, un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul. Excepțiile sunt expres prevăzute de lege. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă și reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare.
Mai mult …

download (4)Un proiect de Ordonanță de Urgență pus în discuţie publică de Ministerul Afacerilor Interne vine să soluţioneze problema miilor de vehicule care circulă în România, sunt deținute de cetățeni români, dar sunt înmatriculate în alte state, în special, Bulgaria şi nu sunt supuse taxei de timbru.

Conform proiectului de act normativ, autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul ori reşedinţa în România, pot fi conduse pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state. Astfel, cetățenii români care dețin un vehicul înmatriculat în alt stat să fie obligați să îl înmatriculeze în România în termen de 30 de zile.

De asemenea, persoanele cu domiciliul ori reşedinţa în România care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat într-un alt stat sunt obligate să înmâneze poliţistului rutier, la cererea acestuia, document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul, însoţit de o traducere legalizată în limba română, a acestuia.

Miercuri, 12 decembrie, Guvernul a aprobat modificarea OUG nr. 195/2002 cu privire la circulaţia pe drumurile publice.
Modificările ţin de punerea în acord a prevederilor actului normativ cu dispoziţiile constituţionale, referitoare la căile de atac împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei în domeniul rutier.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 500/2012, din 15 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 18 iulie 2012, fiind definitivă și obligatorie, admite excepţia de neconstituţionalitate a alin. 3(1) al art. 118 din Codul rutier, care prevede că hotârarea judecatorească privind plângerea împotriva procesului – verbal de contravenţie (în domeniul rutier) este definitivă și irevocabilă.
Prevederea de mai sus a fost introdusă în Codul rutier în luna noiembrie 2010, prin Legea nr. 202/2010.
Prin modificările adoptate de Guvern, conducătorii auto primesc dreptul să conteste hotărârea judecătoarească prin care se soluţionează plangerile depuse împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor rutiere.
Prevederilor legale arată că în termen de 15 zile de la comunicare se poate depune plângere împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenţiilor în cadrul judecătoriei în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Până acum o astfel de hotărâre judecătorească era definitivă şi irevocabilă.