Tag-Archive for » drepturi salariale «

Costurile salariale aferente zilelor libere de sărbători legale ar trebui să fie suportate de la bugetul de stat, consideră iniţiatorii unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus în Parlament. Impactul măsurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an, estimează ei.

 “Valoarea cheltuielilor salariale prilejuite de zilele libere stabilite prin lege ca zile de sărbătoare legală să fie deduse din contribuţiile şi impozitele reţinute şi plătite de angajatori, astfel încât nici plătitorul de salarii şi nici salariatul să nu fie afectaţi de o decizie etatică subiectivă privind instituirea de noi zile libere, de sărbătoare legală, în cursul anului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de modificare a Codului Fiscal depus recent la Parlament.

Mai mult …

Premierul şi preşedintele Camerei Deputaílor sunt coautori ai unui proiect de lege prin care plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de către personalul din învăţământ este eşalonată pe următorii cinci ani.

Proiectul de Lege privind finanţarea unor măsuri în domeniul învăţământului prevede că ”începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Apărării Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ”. Mai mult …

Angajații români au muncit anul trecut 174 de zile numai pentru a putea achita impozitele impuse de stat, povara fiscală la care sunt supuși clasându-i pe locul al 8-lea în topul impozitării forței de muncă în cele 28 de state membre ale UE, realizat de Institutul economic din Bruxelles.

Cu o cotă efectivă de impozitare de 47,62% din venitul salarial, România este depășită în top doar de 7 state europene.

Pe primul loc se situează Franța, cu o cotă efectivă de impozitare a forței de muncă de 57,53%, urmată de Belgia, cu 56,9%, și Austria, cu 54,7%.

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice a constituit şi constituie un subiect sensibil. În acest context nu de puţine ori s-au adus critici de neconstituţionale iar potrivit portalelor juridice o nouă Decizie CCR a fost publicată în Monitorul Oficial.

Art. 11 din O.U.G. nr. 57/2015 a făcut subiectul excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta prevede că în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. Exceptând situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului. Mai mult …

Legea salarizării unitarea pe anul 2011 a ridicat mai multe obiecţii de-a lungul timpului printre care au fost invocate şi excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit ştirilor juridice, una dintre excepţiile de neconsituţionalitate se referă la modul cum se calculează remuneraţia.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii au susţinut că dispoziţiile legii sunt contrare principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, încălcând astfel prevederile art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 20 şi art. 148 alin. (2) din Constituţie, precum şi pe cele ale art. 7 şi art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ale art. 1 din primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Mai mult …

justitie1-1Mult discutata lege a salarizării a suferit numeroase modificicări iar nu puţini au fost cei nemulţumiţi de prevederile acesteia. O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, a suferit recent anul acesta, în vară, anumite modificări.

Potrivit acesteia începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Se mai prevede, în art. 3 indice 1 alin. 1 indice 2, că pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. Mai mult …

justitie
În lupta cu munca la negru, legiuitorul a încercat să redacteze Codul muncii, astfel încât să încerce să stopeze acest fenomen, sens în care a stabilit o serie de reguli cu privire la încheierea și derularea contractului de muncă, precum și amenzi drastice pentru cei care practică și încurajează munca la negru.

Regula este că forma scrisă a contractului de muncă este obligatorie și, anterior începerii activității, acest contract se înregistrează în registrul general de evidență al salariaților și se transmite ITM. Mai mult …

mnyUna dintre vorbele preferate ale lui Henry Ford era că un angajator nu plătește salariile, pentru că angajatorul s-ar ocupa numai de administrarea banilor, clienții fiind cei care achită simbriile lucrătorilor. Ce-ar fi dacă am încerca să adaptăm acest principiu pentru angajații statului? Oare cum ar suna? Mai mult …

expert national
Sunt situații când viața îți oferă anumite oportunități care, dacă vor fi fructificate, te pot propulsa pe scara ierarhică profesională. Este bine să nu te plafonezi la locul de muncă, ci să îți dorești să acumulezi cât mai multe cunoștințe în domeniul în care activezi, în scopul de a putea culege roadele muncii tale.

Există domenii în care legiuitorul a reglementat posibilitatea de a putea fi detașat la anumite instituții europene, sens în care trebuie să parcurgi anumiți pași și să îndeplinești anumite condiții pentru a te califica pentru acest lucru. Mai mult …

lcMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Astfel, prin prezentul de act normativ se propune:

  •  eșalonarea, în 5 tranșe egale, a drepturilor de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 și stabilirea unei formule de calcul a sumei totale necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;
  • suportarea plății sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 din bugetele ordonatorilor de credite care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar în perioada de referință pentru care sunt solicitate în instanță sumele reprezentând drepturi de natură salarială, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinație, sau, după caz, din bugetul propriu al ordonatorului de credite care preia în finanțare activitatea unităților respective.