Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic

Hotărârea nr. 875/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Salarizare

Munca suplimentară prestată în anul 2022 de către poliţiştii de penitenciare este remunerată!

Munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plăteşte cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcţie, proporţional cu orele efectiv prestate peste programul normal de lucru.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Ministerul Finanțelor dă asigurări că dispune de fondurile necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale

Ministerul Finanțelor dă asigurări că dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar.

Din motive obiective, în data de 13 mai 2022, s-au înregistrat disfuncționalitați ale sistemelor informatice partajate care asigură transferul sumelor în sistemul bancar, precum și în sistemul de plăți interbancare, înregistrându-se întârzieri parțiale la plată.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăţi privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

În Monitorul Oficial nr. 476/2022 a fost publicată OUG nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Ordonanţa completează prevederile Legii 16/2017 în sensul reglementării, în mod similar cu situaţia legiferată în cazul detaşării transnaţionale, a răspunderii contractantului căruia întreprinderea îi este subcontractant direct privind răspunderea în solidar cu aceasta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului brut pe ţară garantat în plată.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Procedura plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi salariale

OUG nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1202/2021, prevede procedura plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Categories
Articole Profesii juridice

RIL admis. Suma sporurilor acordate personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii, vizând unificarea practicii judiciare în acţiunile prin care personalul auxiliar din cadrul instanţelor şi al parchetelor, căruia i s-au aplicat, începând cu data de 1 ianuarie 2018, dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 şi i s-au stabilit sporuri în cuantum de 30%, a solicitat acordarea de sporuri în cuantum maxim de 45%, prin raportare la personalul auxiliar din cadrul altor curţi de apel.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Criteriile care stau la baza salarizării în sistemul public vor fi evaluate

A fost iniţiat un Memorandum de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor care urmăreşte evaluarea criteriilor care stau la baza salarizării în sistemul public, nu diminuarea drepturilor salariale.

Categories
Articole Profesii juridice

ÎCCJ. Acordarea dobânzilor penalizatoare la drepturile salariale restante pentru personalul din sistemul justiţiei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

ÎCCJ. Obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate.

În litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum şi atunci când angajatorul nu a emis un act administrativ ori actul respectiv nu a fost comunicat funcţionarului public, acesta se poate adresa direct instanţei de contencios administrativ, fără a fi necesar ca anterior sesizării instanţei să fi solicitat angajatorului acordarea aceloraşi drepturi.