Tag-Archive for » Dreptul la apărare «

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate. Mai mult …

Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni.

Conform art. 421 alin 2) C. procedură civilă hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunţare. Când perimarea se constată de o secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători. Mai mult …

Judecătorii care se află în situaţii de incompatibilitate pot solicita să se abţină sau persoanele interesate pot formula o cerere de recuzare.

În ceea ce priveşte procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării, art. 51 C. procedură civilă prevede că instanţa hotărăşte de îndată, în camera de consiliu, fără prezenţa părţilor şi ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleaşi condiţii, instanţa va putea asculta şi părţile.

Acest text de lege, potrivit ştirilor juridice, a fost criticat pe motive de neconstituţionalitate. Mai mult …

descărcareservUnul dintre principiile fundamentale ale procesului civil este dreptul la apărare care prevede că părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii.

Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.

Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză.
Împuternicirea avocaţială reprezintă dovada faptului că între avocat şi suspect sau inculpat s-a încheiat o convenţie în baza căreia avocatul acordă asistenţă juridică suspectului sau inculpatului. Mai mult …

descărcare (34)Asistenţa judiciară este reglementată în legislaţia românească ca obligatorie în unele cazuri şi facultativă în altele. În calitate de învinuit sau inculpat, pe tot parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, aveţi dreptul să fiţi asistat sau reprezentat de un apărător. Unele dintre cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie sunt reprezentate de cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea şi în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. Iar dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. Cadrul legal îl constituie art. 90-91 C. procedură penală. Mai mult …