Tag-Archive for » drept european «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se pune problema aplicării prioritare a dreptului european în lipsa unui conflict dintre dreptul intern și dreptul european, nefiind incident art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 (Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituția României, republicată.) Mai mult …