Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Cum își exercită statul dreptul de preempțiune, la vânzarea monumentelor aflate în proprietate privată?

O națiune care nu dă doi bani pe trecut, pe conservarea tradițiilor, a vestigiilor și cunoașterea istorică, ar putea plăti un preț mult prea scump în viitor. Un preț pe care, dacă l-ar putea cunoaște și anticipa, puține națiuni ar fi pregătite să-l achite. Sau, mai probabil, nicio națiune n-ar fi dispusă să-și asume imensul cost! Printre altele, evoluția de la stadiul de populație la cel de popor și apoi la cel de națiune (civică), a însemnat și o dezvoltare a preocupărilor pentru conservarea patrimoniului material și imaterial rămas de la străbuni.

Categories
Articole Drept civil

După 14 februarie 2001 mai au chiriașii dreptul de a cumpăra locuințe în baza legii 112/1995?

Unele dintre cele mai controversate legi care au rupt societatea în două au fost legea 112/1995 care dădea posibilitatea chiriașilor care locuiau în imobilele trecute în proprietatea statului de a le cumpăra. Ulterior, prin legea 10/2001 statul a dechis calea proprietarilor cărora le confiscaseră abuziv casele să și le recupereze. Astfel, s-a ajuns ca litigiile pentru aceste case să dureze peste 15 ani.

Cele două legi au creat controverse atât prin practica neunitară, cât și drame care și-au pus amprenta asupra multor familii care s-au luptat în instanță pentru dreptul de a -și redobândi proprietatea.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

A fost adoptată o hotărâre privind vânzarea lemnului de foc către populaţie!

Guvernul a aprobat o hotărâre care reglementează vânzarea lemnului din pădurile aflate în proprietate publică, una dintre prevederi referindu-se la vânzarea directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populaţie şi către şcoli sau alte instituţii, fiind sancţionată specula. O altă prevedere vizeaz-ă transparentizarea licitaţiilor de masă lemnoasă.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Necesitatea normelor metodologice la legea vânzării terenurilor agricole

large_image_11262Potrivit declaraţiilor vicepremierului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, normele metodologice pe legea vânzărilor terenurilor agricole vor apărea în câteva zile.

Astfel, Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă nu se aplică din lipsa normelor de aplicare.

Totodată, președintele LAPAR, Laurențiu Baciu a spus că pământul este un bun național ce nu trebuie înstrăinat, şi mulţi agricultorilor români consideră că Legea nr. 17/2014 este o lege antinațională.

“Sunt deja vândute străinilor peste un milion de hectare, iar alte două milioane sunt arendate de aceeași categorie. Prin dreptul de preempțiune stabilit prin legea recent adoptată, considerată de majoritatea românilor antinațională, și suprafețele arendate vor intra curând în proprietatea actualilor arendași“, a mai precizat Laurențiu Baciu.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole

Noi vrem (să dăm) pământ…străinilor!

lndPe când eram elevă am învățat că, de-a lungul tumultoasei noastre istorii, pe român l-au salvat de la sărăcie și i-au asigurat o pâine pe masă pământul- pe care-l lucra cu sudoarea frunții și vitele din gospodărie. Pământurile treceau din tată-n fiu și era o mândrie să ai ce lucra și să te bucuri de roadele oferite de ogor.

Românul a luptat cu îndârjire pentru fiecare palmă de pământ şi l-a apărat chiar cu prețul vieții. Probabil că azi, poezia „Noi vrem pământ” a lui George Coșbuc s-ar putea transforma peste noapte în „Noi vrem să dăm pământ”!

Odată cu adierea vântului Uniunii Europene și asupra țării noastre, posibilitatea de a vinde ceea ce românul a avut cel mai de preț  -pământul- către cetățenii străini a devenit o realitate.

Astfel, legiuitorul a decis prin Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului că se pot vinde terenurile agricole situate în extravilanul localităților către cetățenii străini.

Potrivit legislației

Categories
Agricultură şi silvicultură Dreptul proprietăţii Ştiri

Achiziţionarea fără restricţii a terenurilor agricole

teren_agricolNoutate legislativă: Conform prevederilor privind privind liberalizarea pieţei funciare din Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeana, persoanele juridice de cetăţenie europenă,  în perioada 1 ianuarie 2014 – 10 februarie 2014, deţin dreptul de a cumpăra terenuri agricole de pe teritoriul României fără restricţii impuse, datorită faptului că preşedintele Traian Basescu a cerut reexaminarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare care preia atribuţiile Agenţiei Domeniilor Statului. Această lege le dădea drept românilor de preempţiune pentru achiziţia terenurilor.

Conform Art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 16 mai 2001, această entitate (ADS) exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului.

Categories
Acţiunea civilă Articole

Dreptul de preempţiune- dreptul de a fi cu un pas înaintea tuturor!

ArgueÎntâietatea – este o însuşire urmărită şi râvnită de mulţi.

În zilele noastre, când concurenţa este la un nivel atât de înalt, să capeţi dreptul de a ocupa primul loc ca importanţă, ca valoare, contează enorm.

Mizând pe această dorinţă a naţiunii, legiuitorul român a reglementat dreptul de preempţiune, un drept subiectiv civil care conferă prioritate. Şi nu orice fel de prioritate: prioritate la cumpărare!

Doctrina anterioară Noului Cod Civil definea dreptul de preempţiune ca fiind „un drept subiectiv civil, recunoscut de lege persoanelor fizice sau juridice, care constă în posibilitatea conferită acestora de a cumpăra cu întâietate un anumit bun”.

Reglementat atât de dispoziţiile vechiului cod civil, dar şi prin legi speciale, dreptul de preemţiune avea exclusiv natură legală, fiind instituit printr-o normă imperativă; voinţa proprietarului vânzător neavând nici un rol în naşterea şi exercitarea dreptului de către titularul lui.

 Cui oferă legile speciale dreptul de a se plasa înaintea altora?

  1.  Potrivit art. 18-21 din O.U.G nr. 40/1999, în ipoteza în care proprietarul unei locuinţe închiriate intenţionează să o vândă, chiriaşul are un drept de preempţiune la cumpărarea locuinţei.
  2. Potrivit art. 17 din Legea nr.10/2001, au drept de preempţiune în cazul încheierii unui contract de vânzare cumpărare, locatarii următoarelor imobile: cele ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ; cele ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-socială din sistemul public; cele ocupate de instituţii publice; cele ocupate de instituţii culturale; cele ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate.

    Porivit art. 42 alin.2, imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care nu se restituie persoanelor îndreptăţite, se pot înstrăina potrivit legislaţiei în vigoare, iar deţinătorii cu titlu valabil la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 au drept de preempţiune. De asemenea, au drept de preempţiune şi chiriaşii imobilelor cu destinaţia de locuinţe care nu se restituie persoanelor îndreptăţite.