Tag-Archive for » drept de folosinţă «

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor este reglementat prin Legea nr. 241/2006.

Conform legii are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Mai mult …


Legea 112/1995 a stabilit ca chiriașii titulari de contract ai apartamentelor care nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora pot opta pentru cumpărarea acestora cu plata integrală sau în rate  a prețului. În practică, au fost situații în care acești chiriași au dorit să cumpere și terenul aferent construcției, caz în care practica instanțelor a fost neunitară.

În aceste condiții a fost sesizată ÎCCJ care trebuia să stabilească dacă există un drept de creanță al dobânditorului construcției cumpărate în baza legii 112/1995 la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească și dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției. Mai mult …

ancomPotrivit unui proiect supus consultării publice de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces pe o proprietate privată numai după încheierea unui contract în acest scop.

Conform documentului, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces pe o proprietate privată numai după încheierea unui contract în acest scop, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu asociaţia de proprietari (în cazul proprietăţii indivize din clădirile cu mai multe locuinţe) sau cu titularii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune asupra imobilului respectiv.

În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, solicitantul se va adresa titularilor pentru încheierea unui contract. Termenul maxim de negociere a unui astfel de contract este de 2 luni de la data primirii solicitării.

download (3)Prin Decizia nr. 2192/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a adimis recursul având ca obiect despăgubiri materiale în temeiul Legii nr. 221/2009. S-a hotărât că nu pot fi acordate despăgubiri materiale în temeiul Legii nr. 221/2009 pentru contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilelor, casă şi teren, de care reclamantul şi familia sa au fost privaţi pe perioada strămutării şi în a căror posesie au reintrat după ridicarea restricţiilor domiciliare. Înalta Curte a apreciat că aceste pretenţii nu intră în sfera de aplicare a art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009, care vizează numai echivalentul valorii bunurilor imobile, prin natura lor sau prin destinaţie,  confiscate şi nerestituite, însă nu şi contravaloarea lipsei de folosinţă a bunurilor restituite.