Tag-Archive for » drept civil «

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că dacă procurorul, prin rechizitoriu, a dispus trimiterea în judecată a unor inculpați (pentru săvârșirea infracţiunilor de abuz în serviciu), dar și clasarea (pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată), desființarea înscrisurilor se poate realiza în procedura de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării – reglementată de art. 549 indice 1 C. proc. pen. -, și nu în procesul penal care are ca obiect infracţiunile de abuz în serviciu. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, dacă motivele de recurs sunt confuze, imprecise şi generale, iar dezvoltarea acestora nu permite analizarea hotărârii recurate în cadrul niciunui motiv de casare din cele prevăzute de art. 488 din Noul C. proc. civ., această nelegalitate a cererii de recurs este sancţionată cu nulitatea. În speţă, instanţa supremă a constatat că cererea şi motivele de recurs sunt nesistematizate şi nestructurate. rezumându-se doar la expunerea unor succesiuni de fapte şi afirmaţii, motiv pentru care se impune anularea recursului. Mai mult …

Curtea Constituţională a României a admis parţial sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modificările aduse Legii referitoare la Codul de procedură civilă.

CCR precizează că a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată, constatând că dispoziţiile art. I pct. 37 şi pct. 58 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. În schimb, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că art. III pct. 3 şi pct. 4 din actul normativ sunt neconstituţionale.

 

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că echitatea este un criteriu fundamental consacrat de doctrină și jurisprudență în cuantificarea despăgubirilor acordate pentru prejudiciul moral. Fără îndoială că stabilirea unor asemenea despăgubiri implică și o doză de aproximare, dar instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat anumite avantaje care să atenueze suferințele morale, fără a se ajunge însă în situația îmbogățirii fără just temei. Mai mult …

Legea dării în plată pare să fie o soluţie pentru unii dar alţii încă o contestă şi consideră că dispoziţiile sale nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Legea 77/2016 a făcut din nou obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

S-a motivat că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, deoarece legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Mai mult …

În materia executării silite se prevede că în cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă prevede în ceea priveşte aplicarea penalităţilor că încheierile date în acest domeniu sunt definitive.

Acest aspect a constituit, potrivit ştirilor juridice, motiv de sesizarea a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …


La 1 octombrie 2011 Codul comercial a fost abrogat și s-a stabilit ca secțiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor și curților de apel să se reorganizeze în secții civile sau să fie unificate cu secțiile civile existente. Aceste aspecte urmau să fie stabilite prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Știrile juridice arată că toate cauzele civile și comerciale aflate în curs de judecată la 1 octombrie 2011 vor fi soluționate de aceleași complete de judecată, respectându-se astfel principiul continuității. Mai mult …

law“Câte bordeie, atâtea obiceie.” Sau, mai corect, “obiceiuri”! O corectură necesară, dar care nu estompează deloc adevărul sădit în vechiul proverb. În prezent, statele sunt doar nişte “bordeie” (unele chiar luxoase!), în marele “Sat Global”, ca să folosim o faimoasă expresie. După cum obiceiurile difereau de la bordei la bordei, chiar şi într-un cătun de-al strămoşilor noştri geto-daci, aidoma se întâmplă, azi, cu legislaţiile naţionale, lucru care-l poate pune pe justiţiabilul modern în situaţii dificile.

Mai mult …