Categories
Internaţional Ştiri

Astăzi va avea loc un maraton global de strângere de fonduri!

Uniunea Europeană îşi uneşte forţele cu partenerii globali pentru a demara o campanie de strângere de fonduri ca răspuns mondial la coronavirus.

Categories
Internaţional Ştiri

UE lansează o campanie de strâns donații

Uniunea Europeană îşi uneşte forţele cu partenerii globali pentru a demara, 4 mai 2020, o campanie de strâns donaţii ca răspuns mondial la coronavirus.

Categories
Alegeri Ştiri

Noile norme de aplicare a Legii privind finanţarea partidelor politice au fost aprobate

rateNoile norme de aplicare a Legii privind finanţarea partidelor politice aprobate de Guvern, prevăd faptul că donaţiile care depăşesc 10 salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai prin conturi bancare.

Asigurarea transparenţei şi a unui control mai riguros al aplicării legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, reprezintă scopul principal al acestor norme, şi care reglementează aspecte referitoare la modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor, împrumuturilor şi veniturilor proprii, precum şi a cheltuielilor partidelor politice.

Astfel toate sursele de venit ale partidelor politice sunt înregistrate şi evidenţiate în documente contabile ale partidelor politice. De asemenea noile norme includ menţiunile obligatorii înscrise în chitanţele, foile de vărsământ şi ordinele de plată ale sumelor care constituie venituri ale partidelor politice pentru a permite identificarea persoanei care a generat venitul respectiv, procedura de urmat în cazul încasării fiecărei surse de venit prin cont bancar sau numerar, precum şi modalităţile şi formele de asigurare a publicităţii veniturilor. La acceptarea donaţiilor, indiferent de modul şi de forma în care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice şi să înregistreze identitatea donatorilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de ordin privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în cadrul MAI

lc
Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost publicat proiectul de ordin potrivit căruia donaţiile, darurile manuale, comodatele şi sponsorizărilor din cadrul ministerului pot fi acceptate sau respinse doar în scris, de către ordonatorul de credite al unităţii beneficiare sau de ordonatorul de credite competent,
potrivit reglementărilor aplicabile în MAI, să realizeze achiziţia bunurilor care fac obiectul ofertei.

Unitatea beneficiară va fi obligată să întocmească un raport privind oferta care trebuie să conţină în mod obligatoriu avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă al MAI. Pe lângă aceasta unitatea beneficiară nu poate accepta donaţii sau sponsorizări în situaţia în care acceptarea ofertei ar afecta independenţa şi imparţialitatea în îndeplinirea la timp a îndatoririlor de serviciu sau ar conduce la crearea unor avantaje personale. Deasmenea nu sunt acceptate donaţiile indirecte şi nici fondurile băneşti sau bunurile oferite cu titlu de împrumut de consumaţie.

Proiectul de ordin se va afla în dezbatere publică timp de 30 de zile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind diminuarea risipei alimentare

lc
Deputatul PNL, Florin Alexe, a lansat o propunere legislativă care prevede ca magazinele şi restaurantele să doneze alimentele care se apropie de termenul de expirare, dar sunt consumabile, către orfelinate, cămine de bătrâni, spitale sau fundaţii.

Proiectul întitulat “Legea pentru diminuarea risipei alimentare” a fost semnat de 52 de deputaţi şi senatori, mare parte de la PNL, dar şi de la UDMR şi grupul minorităţilor, altele decât cea maghiară şi este susţinut şi de copreşedintele PNL Alina Gorghiu.

Programul legislativ prevede că alimentele vor fi donate instituţiilor nevoiaşe în baza unui contract semnat între agenţii comerciali şi personale juridice respective şi interzice agenţilor economici distrugerea intenţionată a produselor alimentare devenite improprii consumului uman, din cauza degradării naturale, în acest caz aceştia riscă amendă de 10.000 lei.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Dreptul muncii Funcţionari publici Medici/personal medical Salarizare Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Mai pot să primească doctorii “mici atenţii”, plăţi suplimentare? ICCJ a răspuns la întrebare!

mdclcrrptnOsia, dacă n-o ungi, scârţâie! Cam tot românul ştie ce înseamnă această străveche zicală care indică modul în care funcţionează, de 2-3 secole, relaţia dintre cetăţeanul dornic să-şi rezolve problemele, pe de-o parte şi unii slujbaşi de-ai statului, de cealaltă parte.

Bacşişul, peşcheşul, şpaga sunt noţiuni ultrafamiliare în Balcani, nefiind o noutate nici pentru unii occidentali. Fenomenul plăţilor informale care a persistat şi s-a dezvoltat decenii “fără număr” în spitalele româneşti trebuie stăvilit. Este amplu, nedrept, anormal!

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Propuneri de finanţare a partidelor şi fundaţiilor UE

descărcare

Noi propuneri de reformă a finanţării şi a statutului legal privind partidele politice europene şi fundaţiilor afiliate lor, pragul donaţiilor care pot fi făcute într-un an de un donator care a fost ridicat de la 12.000 euro la 18.000 euro, au fost propuse de Parlamentul European.

Astfel noile reguli vin în clarificarea finanţele acestor entităţi dar și în întărirea caracterului lor european, dar și în ajutorul partidelor şi fundaţiilor europene să genereze propriile resurse. Referitor la majorarea pragului donaţiilor, pentru cele mai mari de 3000 de euro, numele donatorului şi sumele donate vor fi făcute publice, iar pentru sumele între 1500 de euro şi 3000 de euro, va fi necesar consimţământul prealabil al donatorului.

În legislaţie se arată că Parlamentul European şi o autoritate independentă vor fi responsabile pentru evaluarea respectării regulilor.

“Autoritatea, selectată de trei instituţii europene, va fi singura responsabilă de verificarea respectării regulilor privind înregistrarea şi decizia de retragere a unui EEUP. De asemenea, se va ocupa de celelalte cerinţe referitoare la fonduri non-UE (de exemplu, donaţii şi contribuţii). Dacă regulile sunt încălcate, autoritatea va cere măsuri corective, iar dacă acestea nu vor fi luate, vor putea fi impuse penalităţi sub formă de amenzi, iar ca ultim resort, va fi impusă retragerea, ceea ce va face ca partidul să nu mai fie eligibil pentru finanţare”, se mai arată în comunicat.

În cazul în care nu vor respectate obligaţiile de raportare şi transparenţă sau de condamnare penală, Parlamentul va impune penalităţi pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE.

În ceea ce privește respectarea valorilor UE, autoritatea va efectua o verificare, apoi comisia de “persoane eminente independente” va decide să eliminarea sau nu a respectivului partid.

Acordul trebuie agreat formal de Consiliu. Regulamentul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.