Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

Unele acte normative în domeniul energetic au suferit modificări!

OUG nr. 27/2023 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum şi pentru instituirea unor derogări.

Se prevede că prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea minelor nr. 85/2003, drepturile şi obligaţiile asumate prin licenţa de concesiune pot fi transferate parţial de către titular unei alte persoane juridice numai cu aprobarea autorităţii competente.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări în domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public

Ordinul nr. 4/2023 prevede modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public.

În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, sunt suportate de către operatorul de reţea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

ANRE a dezvoltat o aplicație informatică pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice

ANRE anunță că furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, transmit lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, la ANRE prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Consiliul a adoptat un regulament privind reducerea voluntară a cererii de gaze naturale

Pentru a spori securitatea aprovizionării cu energie a UE, Consiliul UE a adoptat un regulament privind reducerea voluntară a cererii de gaze naturale cu 15% în această iarnă. Regulamentul prevede posibilitatea declanșării de către Consiliu a unei „alerte a Uniunii” privind securitatea aprovizionării, caz în care reducerea cererii de gaze ar deveni obligatorie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au intervenit modificări în organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Legea nr. 221/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Etichete energetice ale UE mai simple pentru produsele de iluminat, de la 1 septembrie

Pentru a-i ajuta pe consumatorii din UE să îşi reducă facturile la energie şi amprenta de carbon, începând de astăzi, 1 septembrie 2021, va fi disponibilă în toate magazinele şi la toate punctele online de vânzare cu amănuntul o versiune complet nouă a etichetei energetice a UE, recunoscută pe scară largă, pentru becuri şi alte produse de iluminat.

Această evoluţie este urmarea îmbunătăţirii considerabile a eficienţei energetice în acest sector în ultimii ani, din ce în ce mai multe „surse de lumină” (cum ar fi becurile și modulele LED) obţinând clasificarea A+ sau A++ conform scării actuale. Cea mai importantă schimbare este revenirea la o scară mai simplă A-G.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobat tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice

În Monitorul Oficial nr. 27/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobat venitul reglementat aferent activităţii desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică

A fost aprobat venitul reglementat aferent activităţii reglementate desfăşurate de către operatorul pieţei de energie electrică în anul 2020.

Venitul reglementat aferent activităţii reglementate se ridică la valoarea de 34.042.061 lei.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost adoptată ordonanţa care prevede aprobarea unor măsuri în domeniul energiei termice

Camera Deputaților a adoptat OUG 61/2017 care permite trecerea ELCEN la Primăria Capitalei. Ordonanța de Urgență a Guvernului 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a fost adoptată cu 218 voturi „pentru”, 44 „împotrivă” și trei abțineri.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Programul de iarnă în domeniul energetic – aprobat de Executiv

lc-olesea
La 22 septembrie Executivul României a aprobat două hotărâri privind programul de iarnă în domeniul energetic şi noul calendar de liberalizare a pieţei gazelor.

Prima hotărâre vizează programul de iarnă 2014 – 2015 și are drept obiectiv evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015, precum şi nivelul stocurilor necesare pentru această perioadă.

Cel de-al doilea act normativ are ca scop modificarea Anexei la Hotărârea nr. 511 din 26 iunie 2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale.

Guvernul a decis menţinerea preţurilor gazelor naturale atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru cei non-casnici la nivelurile stabilite pentru 1 iulie 2014, fără a se mai efectua creşterile de preţuri agreate anterior.

Atât Comisia Europeană cât şi Banca Mondială au fost de acord cu amânarea liberalizării pieţei gazelor pentru consumatorii casnici şi cu termenele propuse de partea română.