Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Justiţiei va beneficia de rezerva de performanţă!

Ministerul Justiţiei va beneficia de rezerva de performanţă prevăzută în Memorandumul de Înţelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 prin creşterea sumei programului „JUSTIŢIE” cu 3.700.000 Euro, rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Mai multe activităţi au fost incluse pe lista celor în care pot fi angajaţi zilieri

Guvernul a adăugat, printr-o ordonanţă de urgenţă, încă 9 activităţi şi domenii pe lista celor în care pot fi angajaţi zilieri, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

“În şedinţa de Guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Muncii a fost aprobat un act normativ prin care au fost adăugate încă 9 activităţi şi domenii

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost incheiat un protocol pentru educaţia juridică în şcoli!

Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public au elaborat protocolul care va sta la baza educaţiei juridice în şcoli.

Educaţia juridică în şcoli va fi adaptată, potrivit prezentului protocol, la realităţile cu care se confruntă elevii zi de zi. Ei îşi vor cunoaşte mai bine drepturile dar şi obligaţiile de cetăţeni. Conceptul de educaţie juridică în şcoli este menit să promoveze statul de drept și democrația în societate, în general, și în rândul tinerelor generații, în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Economie Persoane juridice. Societăţi Piaţa muncii Salarizare Turism

Activităţile cu zilieri se pot realiza, de acum, în domenii noi!

wrk2Zilierul este definit ca o persoană fizică, română ori străină, care posedă capacitate de muncă şi desfăşoară, contra cost, activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. “Muncitor cu ziua”, cum s-ar zice la ţară. Spre deosebire de cei de odinioară, zilierii moderni activează în multe alte domenii, în afară de agricultură.

Pe vremea când bunicii noştri erau în floarea vârstei, gospodarul se tocmea cu zilierii asupra plăţii, băteau palma iar la sfârşit de zi ciocneau un păhărel, dacă erau mulţumiţi. Stăpânul moşiei se bucura de recolta culeasă ori de ogorul lucrat şi zilierul era un pic mai bogat… decât în ajun.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Chiar dacă e vacanţă parlamentară, Guvernul va emite ordonanţe

parlamentul-romaniei

Noutate legislativă: Guvernul va emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare.

Senatorii au aprobat proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domeniile care nu fac obiectul legilor organice, pe durata vacanţei parlamentare.

Guvernul işi propune să emită ordonanţe în următoarele domenii:

1. Economie şi finanţe: Cabinetul Ponta işi va orienta atenţia asupra reglementării unor măsuri financiar – fiscale şi în domeniul bancar, a unor măsuri necesare instiţutiilor sistemului justiţiei şi administraţiei penitenciare pentru punerea în aplicare a noilor coduri, precum şi reglementarea unor măsuri speciale în procedura de valorificare a creanţelor statului aflate în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului. De asemenea, se urmăreşte şi reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice aflate în zone de interes naţional.

2. Afaceri interne: Executivul doreşte modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi a OUG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale UE şi Spaţiului Economic European.

3. Fonduri externe nerambursabile: Urmează să fie luate măsuri pentru stimularea absorbţiei instrumentelor structurale în actualul exerciţiu financiar, măsuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, precum şi măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

4. Agricultură şi dezvoltare rurală: Se urmăreşte modificarea şi completarea OUG nr. 28/2008 privind registrul agricol, dar şi a Ordonanţei nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificate de depozit. Vor fi luate şi măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

5. Educaţie: Se doreşte modificarea Ordonanţelor nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi nr. 62/1999 privind Unităţi Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, dar şi reglementări privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ şi reglementări referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar, învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.