Tag-Archive for » documentaţie «

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Mai mult …

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată. Mai mult …

Că nu se poate construi oricum și oriunde, este un lucru cunoscut de tot românul. Important de știut este că se poate construi, în anumite condiții, chiar și pe acele terenuri care par să fie destinate numai culturilor agricole.

Ca regulă generală, amplasarea noilor construcții de orice fel se face în intravilanul localităților iar amplasarea oricărui fel de construcții (dintre cele ce se pot realiza numai în baza autorizației de construire) pe terenuri agricole din extravilan sau pe cele plantate cu vii și livezi este interzisă. Mai mult …

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Mai mult …

downloadHotărârea nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898/2016.

Hotărârea aduce modificări de natură tehnică în anexele nr. 4, 5, 6 și 7 ale Legii nr. 104/2011.

Astfel, potrivit actului normativ, pentru a asigura exactitatea măsurărilor şi conformarea cu obiectivele de calitate a datelor, autorităţile şi organismele competente, au următoarele obligaţii:

a) să asigure trasabilitatea măsurărilor efectuate în scopul evaluării calităţii aerului înconjurător în temeiul art. 25-27 şi 31 din lege în conformitate cu cerinţele prevăzute în standardul armonizat pentru laboratoarele de încercări şi etalonări;
b) să stabilească un sistem consolidat de asigurare şi control al calităţii care prevede o întreţinere periodică pentru asigurarea acurateţei permanente a dispozitivelor de măsurare din cadrul reţelelor şi staţii individuale gestionate. Sistemul de calitate se revizuieşte ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la 5 ani de către laboratorul naţional de referinţă competent;
c) să implementeze un sistem de asigurare şi control al calităţii pentru procesul de colectare şi raportare a datelor. Instituţiile desemnate pentru această sarcină participă activ la programele conexe de asigurare a calităţii de la nivelul Uniunii.
Autorităţile competente responsabile cu evaluarea calităţii aerului susţin cu o documentaţie completă, în cazul tuturor zonelor şi aglomerărilor, procedurile de alegere a amplasamentelor şi înregistrează informaţii justificative cu privire la conceperea reţelei şi la alegerea amplasării pentru toate amplasamentele de monitorizare. Documentaţia completă include fotografii ale împrejurimilor amplasamentelor de monitorizare, orientate pe punctele cardinale şi hărţi detaliate. În cazul în care într-o zonă sau aglomerare sunt utilizate metode suplimentare, documentaţia include detalii referitoare la aceste metode şi informaţii legate de modul în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 29 alin. (3) din lege. Documentaţia este actualizată în funcţie de necesităţi şi revizuită cel puţin o dată la 5 ani, pentru a se asigura faptul că criteriile de selecţie, conceperea reţelei şi amplasamentele de monitorizare rămân valabile şi optime în timp. Documentaţia este transmisă Comisiei în termen de 3 luni de la momentul la care a fost solicitată.

aparare-impotriva-incendiilor1

Potrivit arhitectului Horia Bejan, instituțiile de învățământ din București și Ilfov pot beneficia de asistența gratuită în vederea elaborării documentației privind securitatea la incendiu.

Bejan a precizat că documentația tehnică pentru autorizarea „la foc” — securitatea la incendiu constă în:

  • dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor — 2 exemplare (copie);
  • raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială „securitate la incendiu” și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială „securitate la incendiu” — construcții și instalații — 2 exemplare;
  • scenariul de securitate la incendiu — 2 exemplare;
  • planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor — 2 exemplare;
  • documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiuni ale construcției realizate la scara 1:50 sau 1:100 ori, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și alte asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor — 2 exemplare.

„Aceste documentații costă în funcție de fiecare clădire în parte, raportat la suprafața fiecărei clădiri”, a spus Bejan.

Potrivit acestuia, până în prezent, șase școli din București i-au solicitat asistență.

De asemenea, el a menționat că grupul Inițiativa pentru școli mai sigure s-a oferit să îl sprijine.

Potrivit propunerii de modificare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în prezent, 42% din localităţile urbane şi rurale au planurile de urbanism expirate şi doar 25% au termenul de valabilitate prelungit.
Astfel, într-un proiect de ordonanţă elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), se arată că termenul de valabilitate al Planurilor Urbanistice Generale poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a Consiliului Local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a planului urbanistic general actualizat.
În ceea ce priveşte planurile de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003, pentru care a fost iniţiată procedura de achiziţie a elaborării sau a actualizării, pot rămâne în vigoare în urma aprobării unei noi hotărâri a Consiliului Local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data aprobării noii documentaţii, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2014.