Tag-Archive for » document «

Salariul minim creşte, de la 1 ianuarie 2019, la 2.350 lei pentru personalul încadrat pe funcţii care necesită studii superioare, şi care are cel puţin un an vechime în domeniul acestor studii, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Consiliul Economic şi Social.

Documentul nu prevede, însă, şi o majorare similară a salariului minim pentru persoanele care au o vechime de peste 15 ani, aşa cum au anunţat iniţial autorităţile. Mai mult …

Persoanele fizice care realizează venituri trebuie să plătească impozit pe veniturile obţinute. Recent, procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701 din data de 10 august 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.  Mai mult …

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) acordă un termen de graţie de trei luni pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, termenele finale până la care aceştia sunt obligaţi să monteze noul echipament fiind 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv 1 noiembrie 2018 pentru contribuabilii mici, informează instituţia.

Potrivit sursei citate, Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă care prevede acordarea unui termen de graţie de trei luni în care nu se aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fără a modifica însă şi termenele obligatorii de dotare, şi flexibilizează procesul de vânzare a titlurilor de stat.

Mai mult …

Peste 1.000 de magistrati au semnat in week-end o scrisoare deschisa pentru sustinerea independentei Justitiei. Potrivit organizatorilor acestei initiative, lista este inca deschisa.

Mesajul pe care vor sa-l transmita cei 1.000 de magistrati are in vedere dezbaterile publice recente, care pun in grav pericol independenta justitiei si parcursul statului roman in cadrul Uniunii Europene. Mai mult …

salubritateConsiliul Concurenţei a supus spre dezbatere publică un document intitulat „Orientări privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor, respectiv recomandări pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe aceste pieţe”.

Actul normativ stabileşte că durata contractelor de salubritate şi tarifele pentru consumatori vor fi limitate pentru îmbunătăţirea concurenţei, astfel încât operatorul economic aflat în poziţie dominantă să nu poată exploata această poziţie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive.

Astfel, printre recomandările Consiliului Concurenţei se prevăd:

– asigurarea unui grad de concurenţă cât mai ridicat în cadrul licitaţiei pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare;
– limitarea drepturilor exclusive, în special a duratei acestora. Durata trebuie stabilită astfel încât să nu fie afectată concurenţa pe piaţă, prin optimizarea interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif:
– impunerea unui mecanism eficient de reglementare astfel încât operatorul economic aflat în poziţie dominantă să nu poată exploata această poziţie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive. Acest lucru se poate realiza, inclusiv prin reglementarea tarifelor, în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori.

 

documentsMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, potrivit referatului de aprobare al proiectului de act normativ, în scopul debirocratizării şi simplificării administrative, prin O.U.G. nr. 41/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 490 din 30 iunie 2016, au fost stabilite o serie de măsuri, printre care se regăseşte şi instituirea în sarcina instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale a obligaţiei de a elimina cerinţa de depunere a copiilor legalizate de pe documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuind-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent. În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată de pe document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

Prin urmare, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 41/2016, Ministerul Justiţiei a întocmit proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei, în scopul corelării cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016, se mai arată în referatul de aprobare al proiectului.

locuinte-serviciuAdoptat în această vară de Guvernul României, documentul care aprobă categoriile de construcţii supuse autorizării privind securitatea la incendiu obligă producătorii care îşi desfăşoară activitatea în depozitele ridicate în perioada comunistă să se mute în spaţii noi, în afara oraşelor.

Acest fenomen se întâmplă pentru că depozitele ceauşiste nu sunt dotate cu instalaţii performante de stingere a incendiilor. Astfel, o investiţie într-un depozit de genul acesta este foarte mare, ele având o înălţime de maxim 6-7 metri, iar rampele de acces sunt simple platforme betonate.

Prin urmare, procesul de mutare va fi accelerat de noua lege ISU.

Suprafaţa cumulată a acestor platforme este echivalentul a 10-15% din stocul de depozite moderne al României, calculat la aproximativ 2 mil. mp.

dosar-documentPotrivit unui proiect lansat în dezbatere de Ministerul Justiției (MJ), arhiva fostului Serviciu Independent pentru Protecție și Anticorupție (SIPA), aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), va fi inventariată de o comisie care își va desfășura activitatea pe o perioadă de 6 luni.

Astfel, comisia ar urma să fie formată din 2 reprezentanți al MJ, 2 reprezentanți ai ANP, un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, un reprezentant al Înaltei Curți de Casație și Justiție și un reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Conform actului normativ, comisia va inventaria arhiva, va propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, va preda, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către ANP, dosarele de personal ale foștilor angajați ai DGPA identificate în arhivă, va preda, către Arhivele Naționale, documentele cu valoare istorică, iar structurii de securitate a Ministerului Justiției îi vor fi predate documentele clasificate și, respectiv, pe cele propuse spre distrugere.

gov1Guvernul a adoptat o hotărâre care stabilește conținutul, forma și dimensiunea titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Astfel, potrivit actului normativ, aceste titluri se eliberează pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai deţin un document de călătorie valabil, pentru ca titularul să își poată continua călătoria, a-și reglementa șederea ori a se întoarce în țară.

În acelaşi timp, se eliberează titluri de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecție subsidiară acordată de România și pentru membrii de familie ai acestora, pentru care s-a cerut reunificarea familiei.

De asemenea, titlurile de călătorie se eliberează și pentru apatrizii cu drept de ședere pe termen lung pe teritoriul României.

maeCu prilejul Sărbătorilor Pascale 2016 și a mini-vacanței de 1 Mai 2016, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate un set de recomandări general valabile și utile în cazul deplasărilor în afara graniţelor României, dar și un set de informații de interes pentru cele mai frecventate destinații turistice, în această perioadă, respectiv Bulgaria și Grecia.

Astfel, în scopul prevenirii unor situaţii neplăcute, vine cu recomandarea mai multor aspecte, în special în privinţa documentelor de călătorie.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a creat Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, pentru a veni în sprijinul fiecăruia, punând la dispoziție informații actualizate într-o manieră rapidă și accesibilă, prin intermediul personalului specializat care operează în sistem de Call-Center unic.