Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost stabilită Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ordinul nr. 5403/2018 stabileşte Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Ordinul menționează că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fișele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale a fost modificată!

doctoratŞcolile doctorale şi diplomele de doctor au intrat în atenţia publicului după scandalurile care au existat în presă şi pe care nu le vom uita prea uşor. S-a dorit o nouă procedură de acredtare a şcolilor doctorale şi o atenţie sporită asupra modului de acreditare. În acest sens a fost adoptat Ordinul nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, publicat în Monitorul Oficial nr. 10/2017.

Unul dintre indicatorii de performanţă avuţi în vedere în cadrul procesului de evaluare periodică a şcolilor doctorale îl reprezintă calitatea tezelor de doctorat susţinute în ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel ştiinţific de vârf, nivel ştiintific ridicat, nivel ştiintific bun, nivel ştiintific modest şi non-valoare ştiintifică.

Documentul are la baza cele trei domenii de asigurare a calităţii – capacitatea instituţională, eficacitatea educatională şi managementul calităţii – în raport cu care sunt definite standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă care trebuie indepliniţi de o şcoală doctorală pentru a putea funcţiona.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea anti-plagiat se întoarce la Parlament

plagiat-2

Președintele Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea privind doctoratele, pentru că își dorește să se pună capăt fenomenului de plagiat.

Într-o conferinţă de presă, şeful statului a precizat că legea care aprobă OUG nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei nr. 1/2011 “nu stabileşte acel cadru legal care să stimuleze cu adevărat performanţa şi care să încurajeze excelenţa în şcolile doctorale”.

“Legea nu este de natură să garanteze respectarea normelor de integritate şi nici nu clarifică regimul juridic cu privire la prevenirea şi sancţionarea eventualelor abateri de la aceste norme de integritate. În primul rând vorbim aici, evident, de plagiat”, a explicat Iohannis.

Pe 9 mai 2016, Senatul a adoptat, cu 87 de voturi “pentru” şi două “împotrivă”, proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind plagiatul, care a fost modificat în comisia de învăţământ.

Ordonanţa de urgenţă privind doctoratele a fost modificată substanţial de parlamentari, astfel încât universităţile vor fi cele care vor decide acordarea şi retragerea tilului de doctor. De asemenea, persoanele care au obținut doctorate vor putea oricând să renunțe la acest titlu, fără a fi trase la răspundere.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări privind Legea Educaţiei

educatieConform mai multor amendamente adoptate de deputaţi, aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, sunt prevăzute sancţiuni mai mici pentru plagiat.

Astfel, sunt eliminate din rândul sancţiunilor retragerea calităţii de conducător de doctorat sau a atestatului de abilitare, retragerea titlului de doctor, retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea, destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior, sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare – dezvoltare a personalului din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, constate şi dovedite, vor fi aplicate sanţiuni precum: avertismentul scris, retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită şi interzicerea pentru perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri publice destinată cercetării – dezvoltării.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat pachetul legislativ privind clarificarea cadrului normativ în ceea ce priveşte doctoratele

lcMinistrul Educaţiei, Adrian Curaj, a anunţat că Pachetul legislativ privind clarificarea cadrului normativ în ceea ce priveşte doctoratele a fost aprobat.

De asemenea, ministrul a mai precizat că de la sesizarea unui prezumtiv plagiat şi până la retragerea titlului în cazul constatării acestuia vor trece maximum 60 de zile.

Procedura privind retragerea titlului de doctor a fost clarificată şi scurtată la maximum şi sper din suflet, CNATDCU-ul (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare-n.r.) să facă faţă ritmului, bănuim noi destul de mare, de lucrări care vor veni spre analiză. Voi da ca responsabilitate principală unui secretar de stat să se ocupe zi de zi, oră de oră de acest subiect“, a mai adăugat ministrul.

Potrivit Hotărârii de Guvern adoptată în şedinţa Executivului, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi indiferent de data acordării titlului de doctor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum se va desfășura admiterea la facultate, master și doctorat în anul universitar 2016-2017?

Grad hat with diploma and books isolated on white

După terminarea liceului, marea piatră de încercare o reprezintă bacalaureatul. Mulți veniți, puțini aleși, dar, cei care reușesc să promoveze examenul maturității au calea deschisă pentru a deveni studenți și a-și desăvârși studiile.

Pentru mulți poate părea un efort extrem de mare să învețe pentru admiterea la facultate, în contextul în care bacalaureatul nu este un examen floare la ureche. Toți cei care au continuat să acumuleze cunoștințe în anii de facultate au înțeles că „tăria minții vine prin exercițiu și nu prin repaos” (Alexander Pope), pentru că este dovedit că „puține minți se uzează, cele mai multe ruginesc.” (Christian Nextell Bovee)

Categories
Administraţie publică centrală Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noi modificări privind controlul calităţii tezelor de doctorat

masterat_doctorat
Guvernul a aprobat o Ordonanţă care schimbă un segment din cadrul instituţional şi legislativ privind controlul calităţii tezelor de doctorat şi a aspectelor ce ţin de etica cercetării ştiinţifice.

În acest sens, a fost modificată Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Prin Ordonanţa adoptată, se abrogă art. 42 alin. (3) din Legea 206/2004, care stipula statutul de excepţie al demnitarilor şi ale categorii de persoane, ale căror abateri de la etica academică nu puteau fi analizate şi sancţionate de comisiile de etică de la nivelul universităţilor, fiind anterior rezervate doar analizei de către Consiliul Naţional de Etică. Textul articolului abrogat este: “(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică“.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, proiect de modificare

computerMinisterul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Prin prezentul proiect de ordonanță de Guvern se abrogă art. 4^2 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 206/2004.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, se impune eliminarea excepţiilor prevăzute la art. 4^2, alineatul (3), întrucât prin menținerea acestora se încalcă principiul nediscriminării, calitatea de conducător de doctorat, respectiv deținerea titului de doctor nu presupune accesul direct la funcțiile de conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, pentru a presupune că abaterea de la etica profesională are legătură cu aceste titluri.

La art. 14 din Legea nr. 206/2004, sunt reglementate sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional de Etică, ca urmare a constatării abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.
Sancțiunile care se pot aplica, conform art. 14 alin. (1) lit. c) şi d), sunt:
“…
c) retragerea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare;
d) retragerea titlului de doctor; …”

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări în structura programelor de licenţă, master şi doctorat

lcMăsurile privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi studiile de licenţă organizate de acestea, domeniile și programele de studii universitare de masterat, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat au fost aprobate de Guvern.

Pentru o mai bună desfășurare a procesului educațional în anul universitar 2015 – 2016 şi adaptarea rețelei universitare la cerințele pieței muncii și la compatibilizarea sistemului românesc de educație și formare profesională cu cel european, Senatul universităţilor a venit cu o serie de propuneri de modificări. Şi anume: introducerea completărilor privind noi specializări / programe de studii universitare de licență și de master, modificarea capacității maxime de școlarizare, precum și actualizarea structurilor unor instituții de învățământ superior.

Modificările vizează şi programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2015 – 2016, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 595/2015, cu 36 de noi programe, în 86 de instituţii de învăţământ superior, ajungându-se, după această completare, la un total de peste 4000 de programe de studii universitare de master.

Au fost actualizate domeniile de doctorat, prin introducerea celor evaluate în baza Ordinului MECS nr. 5125/ 2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat.

Categories
Articole Sănătate

Noi reguli privind formarea profesională în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

original artworkSe spune că „omul cât trăiește, învață. Acest proverb este general valabil indiferent dacă suntem pe băncile școlii sau suntem angrenați într-un  loc de muncă. Există meserii în care trebuie să fi mereu la curent cu ceea ce este nou, să mergi la anumite cursuri de perfecționare pentru a putea avansa în carieră și a-ți lărgi aria de cunoștințe. Psihologii fac parte din categoria celor vizați de legiuitor cărora li se impune să participe la cursuri de formare profesională.

Regulile prevăzute de legiuitor îi vizează doar pe psihologii cu drept de liberă practică care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată.