Categories
Financiar bancar Ştiri

Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii a fot actualizată

În Monitorul Oficial nr. 495/2022 a fost publicată Circulara nr. 14/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2022.

Începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2022, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei este de 7,25% pe an.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Ce rată a dobânzii penalizatoare se aplică în perioada următoare?

În Monitorul Oficial nr. 165/2022 a fost publicată Circulara nr. 5/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2022.

Categories
Financiar bancar Ştiri

BNR. Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2021, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 3,00% pe an.

Categories
Ştiri

Actul normativ privind dobânda remuneratorie ar putea fi modificat!

Senatorii din Comisia economică şi cea de buget au avizat favorabil un proiect de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Prezenţi la discuţiile din Comisii, reprezentanţii BNR nu au susţinut această iniţiativă, precizând că există deja o reglementare în acest sens. La rândul lor, oficialii Asociaţiei pentru Leasing Bancar au arătat că statul nu ar trebui să intervină pe o piaţă liberă, însă preşedintele ANPC a arătat că este de acord cu această propunere, atâta vreme cât vine în sprijinul consumatorilor.

Categories
Articole Fiscalitate

Cum interpretează ÎCCJ noțiunea de obligații principale de plată restante?

justitie1(2)
Majoritatea definițiilor privind noțiunile de fiscalitate sunt explicate în detaliu în Codul fiscal. Pot fi și situații în care anumiți termeni deja explicați de legea fiscală, să se regăsească în alte acte normative cu o altă definiție contrară celei date de Codul fiscal.

O astfel de situație a fost generată de o prevedere dintr-un ordin al Ministerului Finanțelor Publice (art. 3 alin. 1 din Ordinul MFP 2604/2011) care a dat o altă definiție noțiunii de „obligații restante la 31 august 2011”, definiție contrară legii care reglementează problema exigibilității obligațiilor fiscale. Pentru a clarifica modul în care se va interpreta în practică acest text de lege, a fost sesizată ÎCCJ pentru a se pronunța în acest sens.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Protecţia consumatorului

Proiect – Ai restanțe la bănci? Îți poți converti creditul în altă monedă fără restricții din partea băncii!

baniÎn ultimii ani apetitul românilor pentru contractarea de credite în scopul achiziționării de imobile și  bunuri de larg consum a fost mare. Mulți au ales să achite creditul într-o monedă străină care le oferea la momentul încheierii contractului avantaje semnificative fără să ia în calcul un posibil risc al creșterii ratei ca urmare a fluctuației cursului valutar. Alții beneficiau de un venit semnificativ mai mare la momentul contractării creditului, însă, în timp, fie li s-a redus salariul, fie au ajuns să fie șomeri, astfel încât achitarea acestuia a devenit imposibilă.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind procedura de executare silită a clienţilor cu credite ipotecare

lc+olesea
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a dat publicării un proiect de lege care prevede că băncile nu vor mai putea urmări alte active sau veniturile viitoare ale clienţilor cu credite având garanţii imobiliare, chiar dacă din executarea garanţiei nu a rezultat acoperirea integrală a obligaţiilor de plată.

Actul normativ mai prevede că, în cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul, dar este în drept să facă o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau de refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului.

Categories
Articole Contracte Persoane juridice. Societăţi

Nu plătești factura în 30 de zile? Legea te obligă la despăgubiri !

despagubitContractul este legea părților. Acestea stabilesc de comun acord clauzele reciproc avantajoase. Atunci când ești patron se întâmplă să nu poți achita o factură scadentă unui furnizor la timp pentru că la rândul tău nu ți s-a onorat plata facturii de către clienții tăi. În momentul în care afacerea intră într-un astfel de carusel în care nu poți plăti o factură pentru că la rândul tău nu ai încasat ce ți se cuvenea, pericolul de a ajunge la lipsă de cash și implicit la blocarea activității, este mare.

Având în vedere că termenele de plată ale facturilor erau lăsate la libera înțelegere a comercianților, lucru care nu a dat rezultatele scontate, legiuitorul a reglementat anumite mecanisme pentru a combate întârzierea în executarea obligațiilor de plată ce rezultă din contracte.

Astfel, a fost adoptată legea 72/2013 care își va produce efectele începând cu 5 aprilie 2013 fiind o transpunere a Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011.

            Care este sfera de aplicare a acestei legi?

Legea are ca sferă de aplicare creanțele certe, lichide și exigibile care s-au născut din contracte încheiate între agenții economici sau între aceștia și o autoritate  a statului. Aceste obligații de plată a unor sume de bani trebuie să se fi născut dintr-un contract ce are ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, proiectarea și execuția lucrărilor publice, a clădirilor, a lucrărilor de construcții civile.

NU intră sub incidența acestei legi:

– creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență, cele stabilite în cadrul unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei firme;

– contractele dintre agenți economici  și consumatori (de exemplu, contractul pe care îl încheie o persoană fizică cu distribuitorii de utilități: energie electrică, gaze etc.).

             Care este termenul de plată la contractele încheiate în mediul privat?