Tag-Archive for » disciplină «

În octombrie 2018 va avea loc examenul pentru cei care vor să intre ca stagiari în profesia de expert contabil și cea de contabil autorizat, potrivit unui recent anunț al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Ordonanţa 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi prevede că accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Mai mult …

auditstatutarViaţa economică se complică de la an la an. Concomitent, sporesc şi provocările cărora trebuie să le facă faţă profesioniştii din zona financiar-contabilă. Complexitatea unei probleme financiar-contabile îl poate pune pe specialist într-o postură asemănătoare cu aceea a croitorului nevoit să măsoare de zece ori înainte de-a efectua o singură tăietură a materialului. Uneori, pentru ca lucrarea să iasă bine, este nevoie de verificările şi îndrumările altui meseriaş; de o a doua părere, una independentă şi imparţială. Mai mult …

politisti_politisti_2
În cadrul şedinţei Guvernului din 2 septembrie, au fost aprobate, printr-o Hotărâre, normele de aplicare ale prevederilor Legii privind statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară.

Noile norme de aplicare au în vedere schimbările aduse prin Legea nr. 81/2015, prin care au fost modificate şi completate reglementările referitoare la acordarea recompenselor poliţiştilor, procedura cercetării prealabile, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, activitatea Consiliului de disciplină.

Astfel, în ceea ce priveşte acordarea recompenselor, HG aprobată stabileşte că acestea se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil şi principial, în scopul recunoaşterii publice a meritelor poliţistului care se evidenţiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a misiunilor, precum şi pentru motivarea personalului în vederea obţinerii unor rezultate mai bune în activitatea profesională. Mai mult …

scoala
La 18 iunie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat Ddecretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Potrivit actului normativ, înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se va face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

În cazul în care elevul nu va frecventa orele de religie, situaţia şcolară se va încheia fără această disciplină.

În prezent, religia este predată în şcoli de aproximativ 6.000 de profesori, dintre care 4.200 sunt titulari.

cod penal
În cadrul şedinţei din 30 septembrie, Camera Deputaţilor a decis să menţină abrogarea articolul 276 din Codul penal.

Decizia a fost adoptată cu 261 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” şi 261 abţineri, respingând astfel cererea de reexaminare a preşedintelui Traian Băsescu.

Articolul 276 din Codul Penal prevede că fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea de către judecător sau de organele de urmărire penală a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a influenţa sau a intimida se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă.

teacherMinisterul Educaţiei pregăteşte un proiect legislativ al Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar, care se află în etapa de finalizare.

Noul proiect conţine un capitol privind relaţiile dintre profesori.

Potrivit textului Codului de etică, relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, fiind interzise frauda intelectuală şi plagiatul.

În proiect se menţionează că orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi socială a altor membri ai corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare, printre care evaluările anuale şi cele din comisia de disciplină.

De asemenea, documentul mai prevede că între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educarea sunt interzise solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare, iar în evaluarea competenţei profesionale vor fi utilizate doar criteriile care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale.