Tag-Archive for » director «

Președintele României a transmis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru completarea art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Legea pentru completarea art. 258 din Legea educației naționale nr. 1/2011 vizează situația vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Astfel, potrivit alin. (71) al art. 258, nou introdus prin legea transmisă la promulgare, în cazul prevăzut la alin. (7) al aceluiași articol, în funcțiile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs pot fi numite persoane în funcția de director interimar și director adjunct interimar cu avizul consiliului de administrație al școlii până la organizarea concursului. Această nouă reglementare ridică însă o serie de probleme sub aspectul corelării cu actualele prevederi ale alin. (7) al art. 258 la care alin. (71) nou introdus face trimitere, cu importante consecințe în aplicare, motiv pentru care se impune reexaminarea ei de către Parlament. Mai mult …

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Mai mult …

acreditare scoalaMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) informează că, conform rezultatelor finale stabilite după soluționarea contestațiilor, un număr de 5.405 candidați au promovat concursul național de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar.

Astfel, conform MENCŞ, rata de ocupare a posturilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar este de 63,26% pentru posturile de directori şi 53,84% pentru posturile de directori adjuncți.

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, la 16 decembrie rezultatele finale vor fi validate de consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare județene, iar cei 5.405 candidați promovați vor fi numiți în funcție pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general.

Totodată, MENCȘ precizează că în data de 21 decembrie inspectoratele școlare județene vor emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului pentru directorii în funcție la acest moment, începând cu 9 ianuarie 2017. În acelaşi timp, vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director/director adjunct, începând cu 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul.

 

eleviPotrivit unei iniţiative legislative, directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar sunt exceptaţi de la prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale, care prevede că funcţia de director şi director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadrele didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management.

Astfel, actul normativ prevede că directorii şi directorii adjuncţi din învăţământul preuniversitar vor fi aleşi prin votul membrilor corpului profesoral al respectivei unităţi de învăţământ, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Potrivit iniţiatorului, senatorul PSD Ovidiu Donţu, nelimitarea numărului de mandate asigură posibilitatea rămânerii pe posturi a unor manageri care au avut rezultate bune.

În expunerea de motive, Ovidiu Donţu precizează că este binevenită o schimbare a acestei modalităţi de ocupare a funcţiilor, cu atât mai mult cu cât aceasta este o metodă de alegere a rectorilor universităţilor.

scoalaComisia de Învăţământ a Senatului, condusă de Ecaterina Andronescu, a introdus o modificare pe Legea Educaţiei nr. 1/2011 prin care ar putea fi amânate concursurile pentru posturile de directori din şcoli, până vara viitoare.

„Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se organizează numai după finalizarea semestrului II, la începutul noului an şcolar”, stabileşte un alineat nou la articolul 257 din Legea 1/2011, introdus ca amendament de Comisia de Învăţământ a Senatului. Asta ar presupune ca funcţiile de director să fie ocupate prin concurs abia în vara anului 2017.

La 10 septembrie, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin de ministru metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

calificare profesionalaPotrivit deciziei Ministerului Educației, începând de astăzi, candidații la funcțiile de directori de unități școlare se pot înscrie electronic până pe 2 octombrie 2016.

Astfel, proba scrisă se va desfăşura la 12 octombrie, iar interviul și evaluarea CV-ului vor avea loc în perioada 17 octombrie — 17 noiembrie.

De asemenea, rezultatele vor fi afișate la 18 noiembrie, iar contestațiile se vor depune în perioada 21 — 23 noiembrie. În acelaşi timp, pentru intervalul 24 noiembrie — 9 decembrie sunt prevăzute soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

La 16 decembrie este programată, ultima etapă a concursului — validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister.

Concursul va avea două componente:
– națională – presupune susținerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației și
locală – analiza CV-ului şi interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an.

educatie-structura-300x168
Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin, metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Documentul reglementează condițiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, organizarea și desfășurarea propriu-zisă a concursului, respectiv numirea și eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.

Pe lângă unităţile publice de învăţământ preuniversitar, prevederile metodologiei se aplică şi unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, respectiv centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare şi Palatului Național al Copiilor.
Concursul are două componente: una naţională şi una locală.

Conform deciziei Ministerului Educaţiei, dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatică dedicată, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean.

consiliu de administratie

În cazul întreprinderilor publice, numirea, remunerarea, atribuțiile, eliberarea din funcție sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație este guvernat de reguli clare care trebuiesc respectate. În caz contrar, sancțiunile sunt usturătoare.

Având în vedere noile realități economice, legiuitorul a decis să adopte legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 415 din 1 iunie 2016 și a intrat în vigoare din 4 iunie 2016.

Mai mult …

pasaport
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea anexelor nr. 3 – 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011.

Proiectul vizează, în principal, modificarea cerinţelor de studii ale conducerii Direcţiei Generale de Paşapoarte, întrucât acestea sunt restrictive fără o justificare legală.

De asemenea respectiv proiectul urmăreşte reactualizarea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului de director general şi ale posturilor de directori generali adjuncţi.

registru comertului
Atunci când vrem să înființăm o firmă mergem la registrul comerțului și, urmând pașii prevăzuți de lege, ne transformăm visul de a avea propria afacere în realitate. Având în vedere importanța acestei instituții este bine ca cei care o conduc să fie aleși pe sprânceană, pentru că deciziile luate de aceștia în conducerea registrului comerțului se vor răsfrânge asupra tuturor.

Legiuitorul a elaborat un regulament pentru ca, cei care aspiră la aceste funcții de conducere, să fie informați de la început pentru a se putea pregăti pentru respectivul examen. În Monitorul Oficial 337 din 3 mai 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Justiției nr. 1339/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcțiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a funcțiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale. Mai mult …