Tag-Archive for » directiva «

Ministerul Finanțelor a fost nevoit să solicite Comisiei Europene o derogare pentru split TVA de la directiva UE privind sistemul comun de TVA.

Cererea trimisă de România către CE ridică perspectiva unei posibile decizii de respingere de către Executivul european și, trebuie menționat, că vine după ce, în toamna anului trecut, ministrul Finanțelor de la acel moment a respins mesajele Comisiei, care propunea să ajute autoritățile române în avans pentru a se asigura că legislația respectă regulile UE. Mai mult …

Comisia Europeană a propus revizuirea Directivei europene privind apa potabilă, potrivit unui comunicat.

Noile norme au în vedere:
– îmbunătățirea calității și siguranței apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei, în concordanță cu cele mai recente cunoștințe științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;
– îmbunătățirea accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și, în special, pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, de exemplu prin instalarea, în spațiile publice, a unor echipamente care să permită acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă; Mai mult …

Comisia Europeană a decis să trimita Bulgaria, Luxemburg, România şi Spania în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru faptul că nu au notificat la timp transpunerea integrala în legislaţia naţionala a normelor UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă.

Directiva privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor, Directiva 2014/26/UE, prevede transpunerea integrala in legislatia nationala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe pana pe 10 aprilie 2016.

Mai mult …

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, în Hotărârea în cauza C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animagâo, SA, că repausul săptămânal al lucrătorilor nu trebuie acordat în mod necesar în ziua următoare unei perioade de sase zile consecutive de muncă. Acesta poate fi acordat în orice zi înăuntrul fiecărei perioade de şapte zile.

Curtea subliniază că directiva se limitează să prevadă norme minime de protecţie a lucrătorului în materie de organizare a timpului de lucru. Prin urmare, statele membre pot aplica sau adopta dispoziţii mai favorabile protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau pot favoriza ori permite aplicarea unor convenţii colective sau a unor acorduri încheiate între partenerii sociali mai avantajoase.

Deseori, graba strică treaba! Alteori, însă, graba reprezintă unica soluție, pentru evitarea unor pagube ori sancțiuni. Așa s-a întâmplat și în domeniul exercitării profesiunii de medic veterinar: a fost nevoie ca, în mare grabă, legislația internă să fie pusă în acord cu legislația europeană (Directiva 2013/55/UE), având în vedere depășirea, cu mult, a termenului pus la dispoziția autorităților române.

Cel mai potrivit instrument legislativ, date fiind circumstanțele sau mai bine zis riscurile aplicării unor sancțiuni financiare (stabilite de către CJUE), a fost emiterea unei ordonanțe de urgență. Astfel, în „Monitorul Oficial” 799/2017 a văzut lumina tiparului OUG 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Mai mult …

Şeful statului a indicat că nu este suficient ca directiva să fie rescrisă. În opinia acestuia este nevoie de o colaborare mult mai intensă şi mai integrată între sistemele sociale din toate ţările UE, de un control mult mai bun şi atunci avem şansa, dacă abordăm aceste chestiuni cu maximă seriozitate şi deschidere în sens pozitiv, să facem sistemul să funcţioneze mai bine, astfel ca o firmă românească să poată să meargă în Franţa şi să lucreze acolo, cum o firmă franceză poate să vină în România şi să lucreze aici fără să apară aceste suspiciuni că unii iau locul de muncă al celorlalţi.

Şeful statului a menţionat că el şi omologul său francez îşi doresc să existe o abordare echitabilă faţă de toată lumea.

Comisia Europeană a propus în 2015 modificarea Directivei 87/2003 (directiva ETS) privind sistemul de tranzacţionare a certificatelor de emisii de carbon, modificare care va fi aplicată pentru perioada 2021-2030.

Astfel, o nouă directivă care ar urma să fie aplicată din 2021 ar putea lăsa România şi alte state ale Uniunii Europene cu o industrie slab dezvoltată, transformându-le în furnizori de materii prime.

Propunerea a fost dezbătută de Parlamentul European şi Consiliul European, care au propus mai multe amendamente şi se preconizează că va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în toamna acestui an.

Posesorii de vehicule care tranzitează statele Uniunii Europene ar putea fi nevoiți, în curând, să plătească taxele de drum diferențiat, în funcție de emisiile poluante ale mașinilor deținute. Astfel, cu cât mașina utilizată este mai veche și mai poluantă, cu atât vignetele sau sumele plătite la stațiile de taxare de pe autostrăzi vor fi mai prohibitive.

Intenţia va fi prima măsură de acest fel care implică trasarea unor principii clare pentru toate statele Uniunii în privinţa taxelor de drum atât pentru autoturisme cât şi pentru autobuze sau camioane.

Directiva pregătită de oficialii UE nu va obliga statele membre să taxeze utilizarea drumurilor în funcţie de normele de poluare, dar trasează liniile directoare pentru ca o astfel de măsură să fie aplicată omogen pe tot cuprinsul Uniunii.

România nu a transpus în 2016 în legislatia naţională 21 de directive UE, termenul fiind depăşit, şi riscă sancţiuni financiare prin infringement.

Totodata, în 2017 trebuie să transpună alte 27 de norme europene, potrivit unui document întocmit de MAE şi transmis Parlamentului. Unele legi menite să rezolve problema au fost clasate după formarea noului Parlament pentru că nu au fost discutate, nici ele, la timp.

În total, sunt 21 de directive care nu au fost transpuse, dintre care 11 sunt directive UE care au corespondent normativ în procedura parlamentară actuală, iar alte 10 sunt directive UE care urmează să fie transpuse în lege prin proiecte aflate în acest moment încă la nivelul Guvernului, pentru elaborare, avizare sau aprobare. Mai mult …

petrol
România a fost înştiinţată, în mod oficial, de Comisia Europeană, să implementeze și să aplice corect prevederile Directivei privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/CE a Consiliului).

Menţionăm că, conform Directivei privind stocurile petroliere, statele membre au obligația de a menține un nivel minim de stocuri de țiței și/sau de produse petroliere, care trebuie să fie disponibile în orice moment și care, prin urmare, oferă UE securitatea aprovizionării din resursele petroliere.

Pe de altă parte, actuală legislație românească interzice utilizarea stocurilor petroliere drept garanții reale, adică drept active oferite ca și garanție pentru a obține un împrumut. Această interdicție ar putea face mai dificilă pentru operatorii economici îndeplinirea obligației de a deține stocuri.

“România are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz”, se arată în comunicatul executivului comunitar.