Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România a transpus incorect cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor!

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei şi României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (DCSB4).

Categories
Internaţional Ştiri

UE revizuieşte normele privind taxarea rutieră

UE îşi revizuieşte normele privind taxarea rutieră (Directiva Eurovigneta) pentru a aborda emisiile de gaze cu efect de seră şi alte efecte asupra mediului, congestionarea traficului şi finanţarea infrastructurii rutiere.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia salută adoptarea Directivei revizuite privind apa potabilă de către Parlamentul European

Comisia salută adoptarea Directivei revizuite privind apa potabilă de către Parlamentul European.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România nu a transmis strategia naţională de renovare în domeniul energiei

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei, României şi Regatului Unit deoarece nu au transmis strategiile lor naţionale de renovare pe termen lung.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România trebuie să transpună în legislaţia naţională Directiva revizuită privind normele de securitate de bază

Comisia Europeană a decis să trimită scrisori de punere în întârziere României, Sloveniei și Slovaciei, precum și un aviz motivat adresat Suediei, solicitând transpunerea integrală în legislația lor națională a Directivei revizuite privind normele de securitate de bază.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

ANPC a lansat spre consultare proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

În conformitate cu recitalul 44 al Directivei (UE) 2019/771, statele membre ar trebui să poată prevedea suspendarea sau întreruperea perioadei de răspundere contractuală în cazul reparării, al înlocuirii ori al negocierilor dintre vânzător şi consumator în vederea unui acord amiabil.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost lansat proiectul european pentru transpunerea Directivei Restructurare

A fost lansat Proiectul Instrumente de avertizare timpurie şi cadre de restructurare preventive, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS) şi implementat în cooperare cu Comisia Europeană.

Categories
Internaţional Ştiri

Sunt necesare eforturi pentru a transpune pe deplin normele UE privind drepturile victimelor

Comisia Europeană a publicat recent rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor şi a Directivei privind ordinul european de protecţie. Aceste două rapoarte evaluează şi analizează măsurile naţionale de punere în aplicare a directivelor.

Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să ia măsuri pentru combaterea spălării banilor

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei ;i Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.