Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să ia măsuri pentru combaterea spălării banilor

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei ;i Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Directiva privind apa potabilă va fi revizuită! Se propun noi standarde de calitate!

UE ia măsuri pentru ca apa de la robinet să fie sigură pentru consum în întreaga UE. Ambasadorii statelor membre reuniţi în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului (Coreper) au confirmat acordul provizoriu obţinut cu Parlamentul European la 18 decembrie 2019 cu privire la o propunere de revizuire a Directivei privind apa potabilă.

Categories
Dreptul muncii Internaţional

România trebuie să alinieze legislaţia cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de 22 de țări (printre care și România) și să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei și Maltei, în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

Categories
Internaţional Ştiri

A fost adoptată Directiva privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public

Consiliul TTE (Transporturi, Telecomunicații și Energie) organizat la Luxemburg a adoptat Directiva privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public. Această măsură va dezvolta economia datelor în UE, va contribui la dezvoltarea unei societăți centrată pe date și va stimula creșterea și crearea de locuri de muncă în toate sectoarele economiei, potrivit unui comunicat.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Noi reguli pentru cei care au conturi în bănci!

Se schimbă o lege extrem de important care vizează mii de români. Cei care dețin conturi bancare își vor putea folosi servicii financiare care să se conecteze direct la datele bancare și să folosească acea infrastructură.

Până acum, acest lucru era imposibil, pentru că plățile făcute prin intermediul unei bănci implicau, pe lângă bancă și vânzător, și alte terțe părți. De acum, totul se va schimba. Se va implementa o directivă europeană.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost adoptată Directiva privind reutilizarea datelor din sectorul public

Consiliul TTE (Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie) organizat la Luxemburg a adoptat sub Preşedinţia României, Directiva privind datele deschise şi reutilizarea datelor din sectorul public, conform unui comunicat al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

Această măsură va dezvolta economia datelor în UE, va contribui la dezvoltarea unei societăţi centrată pe date şi va stimula creşterea şi crearea de locuri de muncă în toate sectoarele economiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

La nivel european a fost propusă o inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele!”

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 138/90 din 24 mai 2019 a fost publicată Decizia (UE) 2019/847 a Comisiei din 15 mai 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa”.

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa” este următorul: „Avem nevoie de insecte pentru ecosistemele noastre și pentru a asigura securitatea alimentară. Comisia trebuie să adopte acte legislative pentru a menține și a îmbunătăți habitatele pentru insecte ca indicatori ai unui mediu sănătos”.

Categories
Internaţional Ştiri

S-a propus o Directivă privind obținerea probelor electronice

La data de 17 aprilie 2018, Comisia Europeană a propus un pachet legislativ sub forma unui regulament și unei directive corelativă acestuia, care vizează îmbunătățirea accesului transfrontalier al organelor statelor de aplicare a legii la probele electronice.

Categories
Dreptul proprietăţii Internaţional Ştiri

A fost adoptată o Directivă care reglementează contractele de vânzare de bunuri

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 136 din data de 22 mai 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost publicată Directiva privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 130 din data de 17 mai 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE .

Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului Uniunii în materia dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. De asemenea, norme privind excepții și limitări ale dreptului de autor și a drepturilor conexe și privind facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.