Tag-Archive for » diabet zaharat «

Guvernul României a aprobat o Hotărâre care prevede reorganizarea Programului național de diabet zaharat derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și finanțat din bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, în scopul asigurării accesului bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent la mijloace eficiente de monitorizare și control a nivelului glicemiei, potrivit unui comunicat. Mai mult …

spital1Ministerul Sănătăţii (MS) a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Prin urmare, alte şapte medicamente noi, pentru diabet zaharat, boli cardiovasculare, oftalmologice, nefrologice şi afecţiuni inflamatorii reumatice şi cronice, ar urma să fie introduse pe lista de compensate şi gratuite.

Nota de fundamentare a proiectului legislativ arată că în acest mod, aceste noi medicamente vor determina o îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor şi o reducere a costurilor îngrijirilor de sănătate, prin perioade mai scurte de spitalizare, o refacere mai rapidă şi implicit, o reintegrare mai uşoară în familie şi la locul de muncă.

Potrivit unui comunicat, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat că „aşa cum am promis, continuăm procesul de actualizarea a listei de medicamente gratuite. Dacă în luna iulie am aprobat introducerea tratamentui inovativ cu 17 molecule noi orfane, din care nouă pentru tratamentul afecţiunilor oncologice, astăzi Unitatea de Evaluare a Tehnologiilor Medicale a propus spre dezbatere introducerea a încă şapte produse esenţiale care au fost evaluate şi care nu aduc cheltuieli suplimentare la Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate„.

descărcare (1)În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1014/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 415/2011, în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică a fost înființat Registrul naţional de diabet zaharat.

Colectarea datelor în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat se realizează cu ajutorul programului informatic „Ro Diab Diabetes Patient Management System” care a făcut obiectul Contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor nr. CS.A 9621/746/2010 încheiat între Ministerul Sănătății și SC Novo Nordisk Farma SRL.

În acest context, realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat au fost reglementate în sarcina structurilor de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Deși până în prezent au fost depuse eforturi pentru a asigura funcționarea Registrului naţional de diabet zaharat, acesta nu funcționează în condiții optime, deoarece raportarea în aplicația sus menționată reprezintă o duplicare a unui set de date a bolnavilor cu diabet zaharat deja înregistrați în SIUI, iar medicii care au în evidența acești pacienți apreciază că raportarea este consumatoare de timp și neremunerată.

În aceste condiții, o posibilă soluție identificată pentru a schimba comportamentul medicilor prescriptori în sensul creșterii complianței acestora de raporta datele în aplicația Ro Diab este aceea de atribuire a responsabilității privind managementul Registrului naţional de diabet zaharat în sarcina Institutului Național de Diabet, Boli Metabolice și Nutriție ,,Prof. dr. N. C. Paulescu’’, instituție publică care, în calitate de for metodologic al rețelei de asistenţă medicală de specialitate diabet zaharat, deține autoritatea profesională pentru a se implica în responsabilizarea medicilor de specialitate diabet zaharat în raportarea datelor.