Categories
Articole Economie

O dispoziţie din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei, motiv de sesizare CCR

Regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei sunt stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Potrivit art. 262 din Legea 85/2014 deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului – sindic. Iar în alineatul 4 al aceluiaşi articol se prevede că hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs.

Categories
Articole Dreptul muncii

Contractul de muncă încetează când un salariat este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendare?

Sunt situații în care un angajat este condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendare pentru săvârșirea unei infracțiuni care nu are legătură cu munca pe care o prestează. De cele mai multe ori, angajatorul se grăbește să emită decizia de încetare a contractului de muncă în baza art. 56 lit. f din Codul muncii care prevede că va înceta de drept contractul de muncă ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Este legală emiterea acestei decizii de către angajator și atunci când angajatul nu execută în penitenciar pedeapsa, ci aceasta este o pedeapsă cu suspendare?

Categories
Articole Drept civil

Noi reguli privind răspunderea civilă auto

Viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy) Este cunoscută apetența românului pentru mașini care mai de care, astfel încât prețul RCA a crescut în timp mai ceva ca Făt-Frumos.  Bucuria de a avea mașină vine la pachet cu o serie de costuri care, de cele mai multe ori, nu sunt deloc de neglijat. Asigurarea obligatorie a mașinii poate atinge cote alarmante pentru tinerii șoferi, însă „obrazul subțire cu cheltuială se ține.”

Noi reglementări privind cazurile în care trebuie încheiat RCA, încetarea, suspendarea sau desființarea contractului RCA, asigurarea multiplă RCA, acordarea sau nu a despăgubirii, obligațiile asiguratului și sancțiunile impuse de legiuitor pentru încălcarea prevederilor în materia RCA, fac obiectul legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie publicată în Monitorul Oficial 431 din 12 iunie 2017. Prevederile sale se vor aplica începând cu 12 iulie 2017.

Categories
Articole Drept penal Internaţional Legislaţie internaţională Substanţe periculoase/interzise

Cauza Șerban vs. România. Ce efecte poate antrena omisiunea audierii în instanță a unor martori?

În teorie, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, de către o instanţă independentă, imparţială, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor civile, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii penale orientate contra sa. Totodată, orice acuzat are dreptul să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi circumstanțe ca şi martorii acuzării. Teoria sună excelent, nu-i așa? Cât privește practica, mai avem de lucrat. Și de învățat… din experiențele trecutului!

Noutăți legislative

Hotărârea CEDO în Cauza Șerban împotriva României a văzut lumina tiparului în „Monitorul Oficial” 295/2017. Reclamantul, G.S. Şerban, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin a sesizat CEDO în vara anului 2007. Povestea, care se întinde pe mai mulți ani, a început în anul 2000, când au debutat cercetările într-un dosar de trafic de droguri. Au fost trimiși în judecată soții R., D.F., soția reclamantului (Ș.G.) iar față de reclamant (G.S. Şerban), care în acel moment se afla peste hotare, au continuat cercetările.

Categories
Articole Salarizare

Până la ce dată este exonerat de obligația restituirii veniturilor de natură salarială încasate necuvenit personalul bugetar?


Prin legea 124/2014 s-a decis exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care personalul plătit din fonduri publice trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii. Legea 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice a intrat în vigoare la 27 septembrie 2014.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Persoanele care nu vor primi răspuns la reclamațiile privind furnizarea de gaze, au dreptul la despăgubiri

energie-gazeOrdinul ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 919 din 11 decembrie 2015 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 2016.

Potrivit actului normativ, orice persoană care adresează operatorului de gaze cereri, sesizări sau reclamaţii cu privire la distribuţia gazelor naturale are dreptul la despăgubiri băneşti, în cazul în care nu primește un răspuns în termenele legale stabilite de ANRE.

Astfel, în funcţie de motivul cererii, despăgubirile sunt fixe, în cuantum de 10 sau 20 de lei, plus câte 1, 2 sau 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Plata despăgubirilor datorate se face la cererea solicitantului, în 30 de zile de la înregistrarea acesteia. Solicitarea de plată poate fi depusă în cel mult 60 de zile de la data la care obligaţiile operatorului de gaze devin scadente. Nerespectarea termenului de plată a despăgubirilor duce la dublarea sau chiar triplarea sumei datorate, în funcţie de întârzierea operatorului de gaze.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Constructorul auto german ar putea fi obligat să despăgubească clienţii europeni

ap-2014-2020.1Vera Jourova, comisarul european pentru Justiție, lucrează la un document împreună cu organizațiile pentru protecția consumatorilor din UE pentru a obliga grupul auto german să acorde despăgubiri clienților săi din Europa, în urma scandalul manipulării emisiilor poluante.

În luna iunie, constructorul auto german a promis că va aloca până la 15,3 miliarde de dolari pentru a-i despăgubi pe cei 475.000 deținători de vehicule diesel marca VW din SUA.

În schimb, grupul auto a respins cererile privind acordarea de despăgubiri celor 8,5 milioane de deținători de vehicule din Europa, unde diferențele legislative față de SUA fac ca șansele unor despăgubiri să fie mult mai mici.

Totuşi, în locul despăgubirilor, constructorul auto a implementat o rezolvare tehnică de remediere a autovehiculelor vizate de scandalul manipulării emisiilor poluante, grupul german apreciind că datorită acestei soluții deținătorii de autovehicule din UE nu vor fi afectați de diminuarea valorii automobilului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Asigurarea RCA să poată funcţiona ca un CASCO – Proiect

parcare_masinaLa Parlament a fost depus un proiect de modificare a legii RCA, iar una dintre modificările iniţiate este ca poliţa RCA să poată funcţiona ca un CASCO.

Actul normativ introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA. Prin urmare, în baza unei clauze contractuale opţionale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obţinerea despăgubirilor.

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

 

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

ANRP a emis primele titluri de plată din 2016

lc

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în data de 24 februarie, ANRP a emis primele titluri de plată din 2016.

Primele sume care vor fi plătite în acest an reprezintă prima tranşă aferentă titlurilor de despăgubire emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor la sfârșitul anului 2015, în temeiul Legii nr. 165/2013. Totodată, au fost emise titluri de plată pentru deciziile de actualizare emise dar neplătite în anul 2015 şi pentru deciziile de validare emise în același an de ANRP, în temeiul Legii nr. 164/2014“, se arată în comunicat.

Astfel, au fost emise 658 titluri, în cuantum de 13.935.811 lei, pentru un număr de 1400 de beneficiari.

Categories
Articole Asigurări sociale Social

Fără asigurarea obligatorie PAD, nu îți poți face asigurarea facultativă

asigurare pad
Viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy), fapt ce i-a determinat pe mulți oameni să fie reticenți față de ideea de a-și asigura viața și bunurile. Legiuitorul român a înțeles că pe român îl poți obliga să facă un anumit lucru, nu cu vorba bună, ci cu spectrul că, dacă nu se va conforma, va fi sancționat.

În 2009 a intrat în vigoare legea care obliga pe toți proprietarii de locuințe să încheie polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD). Aceasta este obligatorie și se încheie anual urmând să acopere daunele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor. Cei care refuză să încheie acest tip de asigurare, vor scoate din buzunar de la 100 de lei la 500 de lei cu titlu de amendă.