Tag-Archive for » deşeuri de ambalaje «

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat.

Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora. Mai mult …

Parlamentul European a atras atenţia în repetate rânduri asupra modului de gestionare a deşeurilor de ambalaje. Potrivit ştirilor juridice, în acest sens, a fost adoptată Directiva 2015/720/UE a Parlamentului European și a Consiliului în data de 29 aprilie 2015 prin care s-a modificat Directiva 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire.

România avea termen până la data de 27 noiembrie 2016 să transpună această Directivă în legislaţie. iar o noutate legislativă în domeniu o reprezintă publicarea unui proiect de transpunere a acesteia, este adevărat cu câteva luni bune întârziere. Mai mult …

descărcareLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, adoptată de Parlamentul României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809/2015.

Noua lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, şi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalajele privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.

Sunt supuse prevederilor noii legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Prevederile prezentei legi admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa la actul normativ.

Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.