Categories
Organizare judiciară

Comisia solicită României să transpună corect Directiva-cadru privind deșeurile

Comisia solicită României, Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Ciprului și Austriei să transpună corect Directiva-cadru privind deșeurile.

Categories
Articole Economie

Măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor!

OUG nr. 96/2023 prevede unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Se instituie posibilitatea acordării de finanțare beneficiarului Ministerul Educației, prin alocarea de sume din Fondul pentru Mediu destinate derulării Programului „Săptămâna verde”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Se dorește responsabilizarea producătorilor de textile

Comisia propune norme pentru a responsabiliza producătorii pentru întregul ciclu de viață al produselor textile și pentru a sprijini gestionarea durabilă a deșeurilor textile în întreaga UE.

Această inițiativă va accelera dezvoltarea sectorului colectării separate, sortării, reutilizării și reciclării textilelor în UE, în conformitate cu Strategia UE pentru textile durabile și circulare.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

Schemă de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

Ordonanța nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară a fost aprobată de Legea nr. 197/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 612/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autorităţile administrației publice trebuie să asigure delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deșeurilor!

OUG 30/2023 prevede modificarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor

Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor, care le vor permite consumatorilor să facă economii și vor sprijini obiectivele Pactului verde european prin reducerea deșeurilor, printre altele.

În ultimele decenii, atunci când un produs se defecta, acesta era mai degrabă înlocuit decât reparat, iar consumatorii nu au primit suficiente stimulente pentru a-și repara bunurile la expirarea garanției legale.

Propunerea le va permite consumatorilor să repare mai ușor și mai ieftin produsele, în loc să cumpere unele noi. În plus, o cerere mai mare în aceste sens va da un impuls sectorului reparațiilor, stimulându-i în același timp pe producători și vânzători să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Fonduri europene pentru o Românie mai curată

Conform comunicatului Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”, care va fi implementat pe raza celor 34 de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Noutăți privind descărcarea deșeurilor

Ordinul nr. 328/2023 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.647/2022.

Descărcarea deşeurilor în alte locuri faţă de destinaţia menţionată în documentele ce însoţesc transportul este interzisă.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Procedura pentru reutilizarea deşeurilor de echipamente electrice

Legea nr. 42/2023 prevede aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate.

Categories
Articole Protectia mediului

Noutăți privind regimul deșeurilor!

Legea nr. 17/2023 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deşeu, prin intermediul laboratorului de referinţă sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deşeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.