Categories
Economie Protecţia consumatorului Ştiri

Durata de realizare a proiectului în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor a fost modificat de Ordinul nr. 2183/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri

Normele metodologice au drept scop organizarea, supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri, astfel încât să ţină seama de necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului şi a sănătăţii oamenilor.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Ajutor de la stat pentru dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor

Ordinul nr. 1541/2022 prevede o schemă transparentă de ajutor de stat sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general, constând în investiţiile necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/ oraşe/comune prin înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane şi construirea de insule ecologice digitalizate.

Categories
Economie Protectia mediului Ştiri

Se doresc expedieri de deşeuri într-o economie curată şi mai circulară!

Hotărârea nr. 33/2022 prevede adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Asumarea responsabilităţii pentru deşeurile produse: expedierile de deşeuri într-o economie curată şi mai circulară.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Comisia solicită României să îmbunătățească tratarea deșeurilor

Comisia solicită Bulgariei, Croaţiei, Greciei, României şi Slovaciei să aplice în mod corect Directiva privind depozitele de deşeuri (Directiva 1999/31/CE) şi Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE).

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului

A fost stabilit cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor!

A fost stabilit cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, prin reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deşeurilor care pot fi reciclate sau valorificate şi introducerea de măsuri pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia solicită României să transpună în legislaţia naţională normele UE privind depozitele de deşeuri

Comisia solicită României şi altor 12 state membre să transpună integral în legislaţia naţională noile norme ale UE privind depozitele de deşeuri.

Comisia îndeamnă România şi alte 16 state membre să transpună integral în legislaţiile naţionale noile norme ale UE privind gestionarea deşeurilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat următoarele decrete:

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Protectia mediului

Gestionarea deșeurilor compostabile. Ce obligații le revin autorităților?

De la ilustrul chimist și economist francez Antoine Lavoisier – cel care a elaborat legea conservării masei substanțelor, ne-a rămas binecunoscuta observație că nimic nu se pierde și totul se transformă. Într-adevăr, din punct de vedere chimic nimic nu se pierde; în orice reacție chimică masa substanțelor participante la reacție se regăsește în masa produșilor de reacție. Lavoisier, care, după cum spuneam, a avut și preocupări economice, sigur a remarcat și realitatea că, în materie de economie, totul se transformă însă pierderile sunt… des întâlnite. Desigur, pierderile unuia sunt spre câștigul altuia. Mai actuală ca niciodată e preocuparea de a minimiza pe cât posibil pierderile personale și de a pune în valoare orice resursă disponibilă.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 autorităţile administraţiei publice locale trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile

A fost stabilit cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea sau valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

În Monitorul Oficial nr. 762/2020 a fost publicată Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile.