Tag-Archive for » deputaţi «

verdict_07937400

ANI critică un articol din Codul de Conduită al parlamentarilor care ar urma să fie o anexă la Statutul deputaţilor şi senatorilor, după votul din plen.

Prin acest Cod se arată că “sfera incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese” este stabilită “exclusiv prin capitolul IV” din Statutul deputaţilor şi senatorilor.

Horia Georgescu a declarat că “în situatia în care proiectul va fi adoptat în forma propusă, nu va mai fi posibilă aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 2 septembrie 2010, pentru parlamentarii care au încălcat regimul juridic privind conflictul de interese şi incompatibilităţile şi, pentru care ar urma să se pronunţe decizii definitive şi irevocabile de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie

Juriştii ANI spun că o consecinţă directă ar fi aceea că vor fi ” lipsite astfel de efecte actele emise de Agenţia Naţională de Integritate”, iar funcţionarii publici ar fi discriminaţi în raport cu parlamentarii.

Parlamentarii susţin că varianta finală a textului a venit de la preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

avocatPotrivit Administrației Prezidențiale, preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale a României, parlamentarii au aprobat reexaminarea Legii privind Statutul senatorilor şi deputaţilor, cu 391 de voturi pentru şi un vot împotrivă.

Anterior, Curtea Constituţională a României a decis că este neconstituţională modificarea Statutul deputaţilor şi senatorilor referitoare la imunitatea parlamentară.

MOTIUNE - MAREA PACALEALA PDL-PSD - RESPINGEREComisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat raport favorabil pentru proiectul de lege cu privire la abilitarea Guvernului de a emite, pe durata vacanţei parlamentare, ordonanţe în domenii ce nu fac obiectul legilor organice.
Raportul a fost aprobat de deputaţii jurişti cu unanimitate de voturi în forma adoptată de Senat.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a aprobat pe 3 iunie 2013 proiectul de lege cu privire abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare.
Astfel, Guvernul va putea să emită ordonanţe în următoarele domenii:
– finanţe publice şi economie;
– dezvoltare regională, administraţie publică şi afaceri interne;
– transporturi, infrastructură şi investiţii de interes naţional;
– societate informaţională;
– protecţie şi incluziune socială;
– educaţie şi cercetare;
– mediu;
– achiziţii publice;
– fonduri externe nerambursabile;
– prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
Prin urmare, în domeniul finanţelor publice şi al economiei, Guvernul intenţionează să emită o serie de ordonanţe în vederea rectificării bugetului de stat pe anul 2013, a rectificării bugetului asigurărilor sociale de stat, dar şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a unor măsuri cu privire la întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, dar şi a unor măsuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru reîntregirea Fondului European pentru Pescuit. Mai mult …

1

Proiectul de lege privind pensiile militarilor în forma adoptată de Senat a primit aviz favorabil din partea Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor. Preşedintele comisiei, deputatul PSD Ion Mocioalcă a menţionat că legea va intra în vigoare cu 1 ianuarie 2014, cum a prevăzut Guvernul.

Astfel prin proiectul de lege menţionat beneficiarii îşi vor recâştiga un drept pierdut în 2010 fără, însă, a mai recupera ceva retroactiv.

Proiectul de lege privind pensiile militarilor urmează să fie supus săptămâna viitoare dezbaterii în Comisia de muncă, comisie raportoare în acest caz, iar de acolo trimis plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare, for decizional.

Plenul Senatului a adoptat în unanimitate săptămâna trecută propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care prevede ca pensiile militarilor care au fost diminuate prin Ordonanţa 1/2011 să revină la cuantumul calculat pentru decembrie 2010.

images
Deputaţii şi senatorii aflaţi în conflict de interese vor fi sancţionaţi cu tăierea a 10% din indemnizaţie pe o perioadă de maximum trei luni, în baza unei decizii a Biroului Permanent al Camerei din care fac parte, potrivit modificării aduse la Statutul aleşilor de parlamentarii din Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi din Comisia specială de Statut.

“Cele trei comisii reunite – Comisia juridică de la Senat, Comisia juridică de la Cameră şi Comisia specială pentru Statut – au luat în discuţie punerea în limitele constituţionale a Statutului. Ultima decizie a Curţii Constituţionale spune că nu poţi sancţiona un parlamentar cu interzicerea prezenţei la lucrările parlamentare pentru că este un mandat dat de popor şi nimeni nu poate să-l interzică sau să-l restrângă. Pe cale de  consecinţă, s-a prevăzut conform amendamentelor propuse de către colegi şi aprobate în şedinţa comisiilor în unanimitate ca sancţiunea pentru conflictul de interese să fie, practic, o sancţiune pecuniară, constând într-o reducere a indemnizaţiei cu 10% pe fiecare zi pentru care el primeşte această sancţiune. Va putea participa la plen, va putea lua parte la toate lucrările la care participă un parlamentar, va putea vota, dar nu va mai  primi acea sumă de bani pentru zilele respective. Vorbim de drepturile băneşti pe care le primeşte un parlamentar pentru ziua respectivă. Nu vorbim de drepturile băneşti pe care le primeşte pentru întreţinerea biroului parlamentar. Sunt lucruri diferite. Vorbim de indemnizaţia pe care o primeşte parlamentarul în ziua respectivă pentru activitatea depusă în ziua respectivă”, a declarat preşedintele Comisiei juridice a Camerei, Bogdan Ciucă.

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis în 3 aprilie, admiţând în parte obiecţia PDL, că Parlamentul trebuie să abroge dispoziţiile care stabilesc sancţiunea disciplinară a interzicerii participării deputaţilor sau senatorilor la lucrările Camerelor din care fac parte.