Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Drept penal Magistraţi Mediatori şi mediere Organizare judiciară

Vrem o justiţie de calitate? Dezvoltarea sistemului judiciar este o necesitate!

justitieRomânii au imense aşteptări de la sistemul de justiţie! Sunt aşteptări fireşti, într-un stat de drept, aşa cum ne considerăm a fi. Dacă justiţia nu va funcţiona corespunzător, noi vom putea zice «adio» securităţii juridice şi separaţiei puterilor în stat.

Politicul va dirija justiţia, corupţia va înflori iar creşterea economică va fi accesibilă doar unei caste a privilegiaţilor, a rechinilor abonaţi la contracte cu statul, nărăviţi la banul public. Ar mai putea să mai aibă speranţe şi cetăţeanul de rând, în astfel de condiţii, la un standard de viaţă decent? Nici vorbă!

Categories
Articole Drept civil

NCPC – o radicală schimbare de optică

tribunal Cea mai importantă şi controversată noutate legislativă este, bineînţeles, intrarea în vigoare, de la data de 15 februarie 2013, a mult-aşteptatului Nou Cod de procedură civilă. După succesive amânări, ba chiar după o retractare a unei amânări, noul text legislativ este acum aplicabil. Având în vedere faptul că este vorba, aşa cum a fost şi în cazul Noului Cod civil, de o schimbare legislativă majoră, pe marginea căreia se va discuta mult timp de acum înainte, vă invit, acum, la o analiză generală a principalelor modificări aduse de NCPC.

Mai întâi de toate, este de menţionat că schimbarea Codului de Procedură civilă era necesară, şi ar fi fost binevenită şi mai devreme de atât. Structura Vechiului Cod de Procedură Civilă era una dezlânată şi contradictorie, datorită succesivelor  modificări pe care le-a suferit.

Însă, NCPC, spre deosebire de perechea sa, NCC, aduce esenţiale modificări de optică în materie. Schimbări de perspectivă a adus şi Noul Cod civil, însă principalul său merit este de a oferi o reglementare expresă unor instituţii ce existau şi sub regimul Vechiului Cod civil, însă care erau explicate şi detaliate de doctrină. NCPC, însă, regândeşte procesul civil şi îşi propune să remedieze principalele probleme ale acestuia, reclamate, în principal, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului: soluţiile judecătoreşti principial greşite, durata excesivă a procedurilor judiciare şi imprevizibilitatea cauzată de lipsa de consecvenţă a hotărârilor instanţelor.

Categories
Organizare judiciară Ştiri

Degrevarea instanţelor şi pregătirea punerii în aplicare a NCPC

modif-legislativeLegea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 89 din data de 12 februarie 2013. Actul normativ prevede modificarea şi completarea:
– Codului de procedură civilă;
– Modificarea şi completarea unor acte normative în materie contravenţională şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal;
– Dispoziţii privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Modificarea şi completarea codului de procedură civilă se referă la materia strămutării, materia motivelor de casare în recurs şi instituie măsuri tranzitorii şi finale de aplicare a legii.