Categories
Dreptul proprietăţii Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor a fost actualizată

Ordinul nr. 1081/2022 prevede modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Procedura privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 493/2022 prevede aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Un nou model al formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost modificat de Ordinul nr. 237/2022.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Un nou model al Declaraţiei anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică!

Ordinul nr. 90/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem norme de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

În Monitorul Oficial nr. 72/2022 a fost publicat Ordinul nr. 5/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Au fost aprobate noi modele ale formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Recent au fost aprobate modelele formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

6 august – termen limită pentru depunerea Formularului 092

Conform comunicatului ANAF, vineri, 6 august este termenul limită pentru depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania – Formularul 092.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii

Modalitatea de completare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”

Ordinul nr. 653/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 429/2021, prevede aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”.

Declaraţia de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat.

Categories
Articole Fiscalitate Ştiri

Termenul de depunere a declaraţiei de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie!

Datorită modificărilor legislative a apărut necesitatea instituirii unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat.

OUG nr. 30/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/2021, prevede unele măsuri fiscale.