Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia solicită României să prezinte hărți actualizate de risc de inundații

Pachetul periodic de decizii al Comisiei Europene privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor cuprinde măsurile legale inițiate de Comisia Europeană împotriva unor state membre din cauza neîndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul dreptului UE.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost actualizat formularul privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale

În Monitorul Oficial nr. 144/2022 a fost publicat Ordinul nr. 171/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede Ratificarea Deciziei privind sistemul de resurse proprii ale UE

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Cum interpretăm sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi”?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept care a condus la interpretare neunitară în practica judiciară.

Categories
Achiziţii publice Articole

Procedura ordonanţei preşedinţiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie!

Având în vedere problemele de interpretare s-a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale.

Obiectul sesizării

ÎCCCJ a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Categories
Articole Drept penal

RIL admis. Tratamentul sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni

În practica judiciară naţională s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii din Codul penal.

În acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor vizând problema de drept a “Tratamentului sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni atunci când primul sau/şi al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni”, solicitându-se interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

CCR. Neconstituţionalitatea amenzilor aplicate în perioada stării de urgență

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă cu implicaţii asupra amenzilor aplicate in timpul stării de urgenţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că activitatea de audienţe va fi suspendată

Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că activitatea de audienţe, atât la sediul central cât şi la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 şi până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal a fost modificat!

Mai multe voci au susţinut că există inechităţi rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel. Se pare că aceste aspecte au ajuns şi la urechilor oficialilor care au decis modificarea Codului fiscal.

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 403/2019 a fost publicată OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

RIL admis: exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 14/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că: