Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Ordin privind anularea obligațiilor de plată

Prin Ordinul președintelui ANAF cu nr. 2846/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1032/2018, a fost reglementată procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180, alin (1), lit. a) din Codul fiscal.”

Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 – „Declarație pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal” şi cărora li s-a emis şi comunicat decizia de impunere anterior menționată.

Categories
Articole Fiscalitate

În domeniul fiscal au fost aduse modificări semnificative!

Ţinând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018 – 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale, luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanţarea unor categorii de cheltuieli de funcţionare a fost adoptată OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 854/2018.

Categories
Articole Fiscalitate

Optezi pentru plata defalcată a TVA-ului? Cum se anulează penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale?

Prin Ordonanța 23/2017 s-a prevăzut posibilitatea pentru contribuabili de a plăti defalcat TVA. Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. La fel, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au aceeași obligație privind contul pentru încasarea TVA. Aceste conturi de TVA se deschid în lei și valută.

Cei care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal cu privire la intenția lor și vor aplica mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA pentru facturile emise și avansurile încasate începând cu această dată.

Categories
Articole Drept civil

Prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Care este procedura?

Prin OUG 32/2016 pentru completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care a fost publicată în Monitorul Oficial 488 din 30 iunie 2016 și s-a stabilit că, în cazul în care se sting obligațiile asumate prin credite prin transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal conform prevederilor legii dării în plată, nu se va datora impozitul aferent transferului de proprietate. Rețineți că această regulă este valabilă doar pentru o singură operațiune de dare în plată.

Categories
Articole Drept civil Dreptul proprietăţii

La darea în plată ești absolvit de impozitul pe transferul dreptului de proprietate imobiliară

darea in plata
Legea dării în plată a părut a fi colacul de salvare a multor persoane pe care datoriile la bănci le-au adus în situații limită. Lansată cu surle și trâmbițe, această lege s-a dovedit a nu fi chiar elaborată în interesul românului sufocat de datorii și cuprinde clauze care arată că banca nu își asumă niciun risc.

Deși s-a discutat de atâtea ori pe marginea acestei legi, legiuitorul a omis să precizeze ce se întâmplă cu impozitul pe care orice român îl datorează atunci când vinde un imobil. În acest sens, a fost elaborată OUG 32/2016 pentru completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care a fost publicată în Monitorul Oficial 488 din 30 iunie 2016.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Este atribuția lichidatorului judiciar să verifice în fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii?

insolventa
Atunci când începi o afacere pe cont propriu nici prin gând nu-ți trece că într-o zi ai putea ajunge să nu mai ai banii necesari să îți achiți datoriile. Multe firme aflate în această situație, cer să intre într-o fază de reorganizare încercând să se salveze urmând un plan aprobat de creditori și confirmat de judecătorul sindic. Dacă activitatea reorganizată este profitabilă și firma își poate achita datoriile, atunci iese din insolvență și își continuă activitatea fără intervenția administratorului judiciar sau a judecătorului sindic.

Dacă în cadrul reorganizării nu respectă planul, atunci firma va trece din faza de reorganizare în cea de faliment și activitatea sa va fi condusă de un lichidator judiciar care va evalua bunurile și le va valorifica pentru a plăti creanțele pe care le are debitorul.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Noi precizări privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor

taxe
Preocuparea statului pentru colectarea taxelor și impozitelor își are originile în cele mai vechi timpuri. Chiar Cezar, cuceritorul lumii, întrebat fiind de Pontius „dacă are timp să se ocupe personal de o chestiune atât de puțin importantă precum taxele”, îi răspunde acestuia „prietene, taxele sunt principala preocupare a unui cuceritor.”(George Bernard-Shaw)  Și așa este și în zilele noastre.

Românii copleșiți de noianul de taxe, au reușit să înțeleagă, de-a lungul vremii, că  „arta taxării e ca atunci când jumulești o gâscă vie și obții cea mai mare grămadă de pene cu cele mai puține țipete.”( Jean-Baptiste Colbert)

Categories
Articole Contencios-administrativ

Ce efecte produce publicarea hotărârii de anulare a unui act administrativ asupra altor acte?

iccj(2)

Odinioară, oamenii nemulțumiți de nedreptățile care li se făceau, nu alergau la parchet să denunțe pe cineva sau la tribunal să dea în judecată pe cel care le-a pricinuit un rău, ci mergeau cu jalba în proțap.  Această expresie din popor înseamnă a veni cu o plângere la cei care conduc, a-ți cere drepturile.

Dacă astăzi oamenii își cer drepturile fără a apela la proțap, în trecut cei necăjiți, săraci care aveau probleme credeau că soluția pentru necazurile lor este să meargă în audiență la domnitor pentru a-și spune păsul. Acolo însă era așa de mare aglomerație, încât singura formă ca plângerea să ajungă la domnitor era să înfingă plângerea într-un băț cu vârful despicat și să o dea acestuia peste mulțimea prezentă acolo. Ca și astăzi, oamenii nu aveau garanția că problema lor se va rezolva, dar încercau măcar, pentru că încercarea, moarte n-are!

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Obții venituri din chirii? De la 1 iunie 2015 noi reguli la plata anticipată a obligațiilor fiscale aferente acestora!

cod fiscal

Mulți români câștigă bani frumoși din închirierea imobilelor; fie le-au moștenit, fie le-au cumpărat ca să își investească banii câștigați în timp, cert este că s-a dezvoltat o adevărată piață a chiriilor.

Cei care închiriază își negociază de  multe ori chiria în valută. Actualele dispoziții ale Codului Fiscal nu prevăd ce se întâmplă cu plățile anticipate efectuate de contribuabil în cazul în care contractul de închiriere în care chiria se încasează în valută este reziliat în cursul anului fiscal.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Mai multe acte emise de ANAF valabile fără semnătură şi ştampilă

ANAF

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 noiembrie 2014. Prin actul respectiv au fost modificate şi extinse categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale valabile fără semnătura şi ștampila organului emitent, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin intermediul centrului de imprimare masivă.

Actele care vor fi emise de ANAF şi vor fi valabile fără semnătura şi ștampila emitentului sunt:

  • Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
  • Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;
  • Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;
  • Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.