Categories
Articole Drept civil

Constituționalitatea încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc

Încuviințarea executării silite a cunoscut o serie de modificări de-a lungul timpului unele mai controversate decât altele, fapt ce a dus la sesizarea CCR și ulterior modificarea Codului de procedură civilă.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă la 15 februarie 2013 în cadrul încuviințării executării silite, instanța verifica să vadă dacă respectiva hotărâre îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi pusă în executare, sens în care pronunța o încheiere prin care decidea asupra acestui aspect. Practic, cel interesat apela la un executor judecătoresc care se adresa apoi judecătoriei în circumscripția căreia se afla biroul său și solicita instanței încuviințarea executării silite.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

Decizie CCR. Persoana citată trebuie să se prezinte în faţa comisiei parlamentare de anchetă!

Este firesc ca persoana citată să se prezinte și să răspundă solicitărilor comisiei parlamentare de anchetă, potrivit motivării deciziei prin care Curtea Constituțională a României (CCR) a respins o sesizare formulată de parlamentari privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților și a Regulamentului activităților comune ale Camerei și Senatului.

În motivare se precizează că noile reglementări pun la dispoziția comisiei de anchetă anumite mijloace procedurale care să contribuie la caracterul efectiv și eficient al anchetei parlamentare. Este firesc ca persoana citată să se prezinte și să răspundă solicitărilor comisiei; constatarea și stabilirea abaterilor disciplinare este, însă, de resortul exclusiv al titularului acțiunii disciplinare, în cazul în care persoana citată nu își îndeplinește aceste din urmă obligații, comisia de anchetă neputând avea o asemenea competență.

Categories
Drept penal Ştiri

CCR. Condamnaţii penali nu pot fi membri ai Guvernului!

După mai multe amânări, în final CCR s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederii conform căreia persoanele condamnate penal nu pot fi membri ai Guvernului.

Concret excepţia de neconstitutuţionalitate viza art. 2 din legea nr. 90/2001 conform căreia:

“Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în țară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorate, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţiilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.”

Categories
Articole

Dezbaterile asupra sesizării referitoare la recunoașterea căsătoriilor dintre persoane de același sex au fost amânate!

images-2Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru 29 noiembrie dezbaterile asupra sesizării referitoare la recunoașterea căsătoriilor dintre persoane de același sex, dată la care va decide dacă va trimite Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg o serie de întrebări.

Amânarea s-a datorat faptului că părțile au depus o cerere prin care se solicită Curții de Justiție Europene câteva întrebări preliminare cu privire la poziția lor față de aceste aspecte. De asemenea, și acum unele părți au depus memorii suplimentare, ba chiar au cerut să se analizeze mai cu atenție situația.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Legea referitoare la pensiile speciale pentru aleşii locali, neconstituţională!

images-34Legea referitoare la pensiile speciale pentru aleşii locali a nemulţumit multă lume iar multe voci au considerat neconstituţionale dispoziţiile care prevedeau indemnizaţii speciale.

Categories
Articole Drept penal

Cum se aplică legea mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni ?

justititie3
Este bine cunoscut principiul potrivit căruia în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit mai multe legi penale, se va aplica legea mai favorabilă. De multe ori, apar situații în care o persoană a săvârșit infracțiuni anterior intrării în vigoare a Codului penal în 1 februarie 2014 și acestea au intrat în concurs cu alte infracțiuni săvârșite ulterior acestei date.

Confuzia ivită în practică cu privire la posibilitatea aplicării legii penale mai favorabile în astfel de cazuri a fost tranșată de CCR care a stabilit că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile. Aplicarea legii penale mai favorabile are loc doar pentru infracțiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014 și doar cu privire la acestea este interzisă combinarea prevederilor din noul Cod penal și vechiul Cod penal sau din alte acte normative cu caracter penal.