Tag-Archive for » Decizia nr. 208/201 «

În ceea ce priveşte procedura din camera preliminară, judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului.

Art. 346 C. procedură penală prevede soluţiile pe care le poate pronunţa judecătorul de cameră preliminară. Potrivit alin. 4) al articolului menţionat se prevede că în toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancţionat actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecăţii. Mai mult …