Tag-Archive for » decizia 151/2018 «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că există un exces de putere al organelor administrativ fiscale, conform art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în situația în care cercetarea penală nu a fost finalizată timp de 4 ani, încălcându-se criteriul proporționalității între interesul public al menținerii suspendării în raport de o sesizare penală nesoluționată și interesul privat și legitim al recurentei care privește stabilirea cu certitudine a obligațiilor fiscale.

Decizia nr. 152 din data de 23 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justitție, având ca obiect anulare decizie suspendare.