Tag-Archive for » debite «

Camera Deputatilor a adoptat in calitate de for decizional, noua lege a asociatiilor de proprietari, care prevede, printre altele, ca presedintii sau administratorii acestora pot lua masuri mai dure impotriva celor care au datorii la intretinere.

De exemplu, daca un locatar are datorii mai vechi de 3 luni si care depasesc 3.000 de lei la asociatie, presedintele sau administratorul acesteia este obligat sa le treaca in cartea funciara a datornicului. Mai mult …

Începând cu 27 septembrie 2014, legea 124/2014 a stabilit că personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, urmează să fie exonerat de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care ar trebui să le restituie ca urmare a constatării de către Curtea de Conturi sau de către alte instituții de control a unor prejudicii.

Caz practic

Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat instanței să oblige pe pârât la plata sumei de 19.934 lei reprezentând primă de merit, de vacanță și cheltuieli de deplasare nedatorate.  Instanța a admis acțiunea acestuia obligându-l pe pârât să achite aceste sume de la data pronunțării hotărârii până la plata integrală a debitului. Mai mult …

La 1 octombrie 2014 a intrat în vigoare legea 125/2014 prin care legiuitorul a stabilit că sumele încasate necuvenit de pensionari și care au fost recuperate de stat în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2014 urmează a fi restituite eșalonat în plăți anuale egale, într-o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2015. Practic, returnarea sumelor are loc între 1 ianuarie 2015- 31 decembrie 2019.

Aceste sume se restituie doar la solicitarea pensionarului care depune în acest sens o cerere la casa de pensii în a cărei evidență se află. Rețineți că sumele restituite nu vor fi actualizate cu indicele de inflație și nu vor fi purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere. Mai mult …

amnistia fiscalaDeseori, se spune: „cine nu muncește, nu greșește!„ Dar ce te faci când greșeala de calcul a funcționarului public certat cu aritmetica te aduce în situația de a fi bun de plată, fără ca tu să ai vreo vină? Așa s-a întâmplat cu părinții cărora le-au fost calculate greșit sumele primite cu titlu de indemnizații pentru creșterea copilului sau ca stimulent de inserție, bani pe care aceștia i-au încasat.

Normal că nimeni nu și-a pus problema că sumele încasate sunt rezultatul unor erori de calcul și că în loc să fie tras la răspundere funcționarul care le-a calculat în mod greșit, cei care vor suporta greșelile vor fi chiar beneficiarii lor, adică părinții. Și ca să fie complicat până la capăt, tot cei care nu au nicio vină vor trebui să facă demersurile stabilite de legiuitor pentru a-și recupera banii de la stat sau pentru a fi scutiți de plata lor. Mai mult …

lc-olesea
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
, astfel se preconizează scutiri pentru 21.000 de pensionari, alții 9.593 fiind lipsiți de scutiri din propria culpă.

Potrivit documentului scutirea de la plată a debitelor se va face indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenţei debitelor.

Programul legislativ prevede că contribuţia de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată, nu se recuperează ulterior de către pensionari.

În cazul debitelor ce au drept cauză culpa debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii etc., acestea nu vor face obiectul scutirii la plată.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii prevăzute în proiect, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care ulterior vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

Proiectul de Lege va fi în dezbatere publică până în 15 septembrie.

ldUltimele ştiri juridice aduc în prim plan o nouă lege! Legea aceasta se referă la persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor care au primit pensie de invaliditate şi, anterior anului 2003, au ajuns la vârsta de pensionare, moment în care li s-au fixat pensiile legale cuvenite. Mai mult …

1

Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern stabilește unele măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, stabilind să fie recuperate doar sumele ce reprezintă beneficii de asistenţă socială plătite necuvenit, fără a le fi aplicate dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

Astfel, la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială care înregistrează 39.641 de beneficiari de drepturi de asistenţă socială care au primit sume necuvenite ce în prezent totalizează 30,75 milioane de lei, vor fi recuperate fără ca sumelor respective să li se aplice dobânzi şi penalităţi sau majorări de întârziere.

Vor fi scutite de dobânzi şi penalităţi, în cazul în care au fost acordate nelegal, ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – act oferit de orice program legislativ, alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat pentru copii, drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, alocaţia lunară de plasament, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave, drepturile persoanelor cu dizabilităţi acordate în baza art. 58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr.122/2006 privind azilul în România şi subvenţiile acordate în condiţiile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.