Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificare OUG privind evidenţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost ratificat Protocolul de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal

A fost ratificat Protocolul, adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal

Anexa Ordinului privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice a suferit modificări aduse de Ordinul nr. 1399/2021. Anexa nr. 2 are în vedere reglementări în materie de protecţia datelor cu caracter personal.

Categories
Sănătate Ştiri

Datele privind starea de sănătate pot fi prelucrate cu respectarea anumitor condiţii

În contextul pandemiei de coronavirus, precum şi a declarării stării de urgenţă, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor privind starea de sănătate care reprezintă date cu caracter special, recomandăm operatorilor să aibă în vedere următoarele:

Categories
Internaţional Ştiri

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția de personal a Băncii Europene de Investiții

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 112l din data de 12 aprilie 2019, a fost publicată Decizia Băncii Europene de Investiții din 26 februarie 2019 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția de personal a Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește furnizarea de informații către persoanele vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora.

Prezenta decizie stabilește normele pe care trebuie să le urmeze directorul general al Direcției de personal (operatorul) pentru a informa persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor, în conformitate cu articolele 14, 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Există temei legal pentru autorizarea transmiterii datelor stocate de către furnizori?

descarcaredateDatele cu caracter personal se bucură de protecţie juridică în legislaţia naţională cât şi europeană. Însă pentru protecţia drepturilor şi libertăţiilor fundamentale instanţele de judecată, organele de urmărire penală, organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Aceste dispoziţii se găsesc reglementate în art. 12 indice 1 din Legea nr. 506/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1101/2004.

Dispoziţiile acestui articol au făcut obiectul unui recurs în interesul legii promovat de însuşi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Noul pachet general privind protecția datelor personale adoptat de Parlamentul European

CJUEParlamentul European a adoptat pachetul general privind protecția datelor personale, care include un regulament care cuprinde normele generale și o directivă care se va aplica sectorului specific al cooperării judiciare în materie penală și al cooperării  polițienești.

Conform actului normativ, protecția efectivă a datelor cu caracter personal în întreaga Uniune necesită nu numai consolidarea și stabilirea în detaliu a drepturilor persoanelor vizate și a obligațiilor celor care prelucrează și decid prelucrarea datelor cu caracter personal, ci și competențe echivalente pentru monitorizarea și asigurarea conformității cu normele de protecție a datelor cu caracter personal și sancțiuni echivalente pentru infracțiuni în statele membre.

De asemenea, asigurarea unui nivel omogen și ridicat de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și facilitarea schimbului de date cu caracter personal între autoritățile competente ale statelor membre sunt esențiale pentru a se garanta eficacitatea cooperării judiciare în materie penală și a cooperării polițienești. În acest scop, nivelul de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice și al prevenirii acestora, ar trebui să fie echivalent în toate statele membre.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost promulgată Legea Big Brother

iohannis-a-promulgatLegea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Reamintim că proiectul legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice a fost adoptată de Camera Deputaţilor pe 23 septembrie, şi prevede că datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului vor fi şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de trei ani de la data efectuării comunicării.

Prelucrarea datelor de trafic, în scopul stabilirii obligaţiilor contractuale ce privesc abonaţii serviciilor de comunicaţii cu plata în avans va fi permisă până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării.

De asemenea se stabileşte faptul când sunt transmise în format electronic, solicitările şi răspunsurile se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, pentru asigurarea integrităţii datelor.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Social

Legea cartelelor prepay declarată neconstituțională!

cartela prepayÎn secolul vitezei, comunicațiile la distanță au devenit vitale, astfel încât am ajuns dependenți de telefonul mobil, tabletă, laptop. Nici nu ne mai putem imagina viața fără ele! Companiile de telefonie mobilă se întrec în oferte cu mii de minute și acces la internet, în scopul de a-și atrage cât mai mulți clienți. Metoda cartelelor prepay i-a acaparat și pe români, astfel încât mare parte dintre ei nu își fac abonament, ci folosesc acest tip de servicii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Social Ştiri

Noile cărţi de identitate electronice

carte identitate

Noile cărţi de identitate electronice, ca şi paşapoartele, vor conţine:

– câteva date biometrice;
–  imaginea facială;
– amprentele digitale;
– elemente care conferă un grad de siguranţă mai mare documentului.

Astfel potrivit documentului postat pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD),  datele biometrice vor fi şterse din sistem prin procedură automată imediat după ce actul a fost eliberat.

Sporirea gradului de siguranţă al actului de identitate a fost necesară pentru a împiedica diferite persoane să efectueze tranzacţii imobiliare ilicite, trafic de persone sau pentru a stopa migraţia ilegală.