Tag-Archive for » darea în plată «

Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin creditea constituit un subiect controversat încă de la apariţia proiectului de lege. Mulţi susţin această lege iar alţii contestă constant dispoziţiile sale sesizând Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit noutăţilor legislative, o nouă excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată împotriva dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite . Mai mult …

Legea privind darea în plată a fost încă de la început subiect de dispută şi a atras numeroase critici.

Potrivit ştirilor juridice, recent Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a afost contestată în integrialitatea sa fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legiuitorul intervine asupra unor raporturi juridice consfinţite prin hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat; se arată, astfel, că prin reglementarea criticată, şi anume art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite. Mai mult …

Darea în plată a fost o lege cu „cântec”, multe dispoziţii au fost criticate iar unele au constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate.

Art. 4 din Legea nr. 77/2016 prevede că pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: Mai mult …

Legea dării în plată de la adoptare şi până în prezent a constituit subiectul mai multor critici şi au fost formulate numeroase sesizări ale Curţii Constituţionale.

Recent, potrivit noutăţilor legislative, s-a formulat o nouă excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei s-a susţinut că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie, deoarece legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Mai mult …

După cum ştim Legea dării în plată a constituit şi constituie în continuare un izvor nesecat de sesizare a CCR cu excepţii de neconstituţionalitate.

Recent. potrivit ştirilor juridice, Curtea Constituţională a soluţionat o nouă excepţie de necpnstituţionalitate.

Cum s-a motivat excepţia de neconstituţionalitate?

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legea amintită încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii, întrucât i se impune creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietare în patrimoniul său. Mai mult …

Legea dării în plată constituie şi va constitui mult timp de acum un subiect sensibil şi foarte discutat. Dacă ne gândim doar la numeroasele sesizări ale Curţii Constituţionale ne putem face o idee privind situaţiile ambigue pe care le-a creat.

În acest context o nouă Decizie a Curţii Constituţionale a fost publicată în Monitorul Oficial, este vorba despre Decizia nr. 696/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 258/2017.

Care a fost motivul sesizării CCR?

Excepţia a de neconstituţionalitate a vizat întreaga Lege a dării în plată nr. 77/2016. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că se încalcă principiile previzibilităţii şi accesibilităţii legii întrucât impun creditorului ipotecar să accepte bunul în orice condiţii, cu efect liberatoriu, sub sancţiunea pronunţării împotriva sa a unei hotărâri judecătoreşti care să confirme transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în patrimoniul său.  Mai mult …

descărcare (15)Doar 100 de debitori mai trimit lunar cereri de dare în plată către bănci, faţă de 1.000 de persoane, câte erau înainte de modificarea legii de către Curtea Constituţională. Până acum, s-au strâns 6.400 de cereri, în condiţiile în care sunt 300.000 de persoane eligibile, potrivit estimărilor BNR.

Fiecare cerere de dare în plată în parte va fi analizată de un judecător şi fiecare client care vrea să scape de credit cedând locuinţa va trebui să demonstreze că, pe parcursul derulării contractului, a apărut un eveniment imposibil de prevăzut din cauza căruia ratele nu mai pot fi achitate.

Aceasta este, în termeni simpli, modificarea adusă de Curtea Con­stituţională legii privind darea în plată. Iar această modificare reduce aproape de zero efectele, atât de discutate şi amplificate ale actului normativ. Le reduce aproape de zero, dar nu chiar la zero.  Mai mult …

 descărcare (53)Fiecare cerere de dare în plată în parte va fi analizată de un judecător şi fiecare client care vrea să scape de credit cedând locuinţa va trebui să demonstreze că, pe parcursul derulării contractului, a apărut un eveniment imposibil de prevăzut din cauza căruia ratele nu mai pot fi achitate.

Aceasta este, în termeni simpli, modificarea adusă de Curtea Constituţională legii privind darea în plată. Iar această modificare reduce aproape de zero efectele, atât de discutate şi amplificate ale actului normativ. Le reduce aproape de zero, dar nu chiar la zero.

Printre specialiştii în drept există mai multe opinii, de la cele ale unora care cred că unele bănci vor continua să aplice darea în plată, întrucât poate fi o metodă mai rapidă şi mai eficientă de a executa garanţia, până la cele ale avocaţilor care apără în mod tradiţional băncile şi care spun, practic, că legea dării în plată a fost anulată complet de decizia CCR. Mai mult …

descărcarePreședintele onorific al Asociației Române a Băncilor (ARB), Radu Grațian Ghețea, referindu-se la Legea privind darea în plată, a menţionat că aceasta se poate aplica, dar cu câteva amendamente foarte importante, cum ar fi: să nu se aplice retroactiv, să fie menționate condițiile pe care clientul respectiv trebuie să le îndeplinească, dacă într-adevăr acesta este în imposibilitate de plată și să clarifice procesul de transfer al bunului.

Reamintim că în data de 25 noiembrie, Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, care prevede ca debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, fără a mai plăti altceva. Camera Deputaților este for decizional pentru acest proiect de lege.